foto.arhiv
neobiota.sloveniae
tematske.karte
projekti.podatki
habitatni.tipi
katalogi.vrst
moj.BioPortal
 

projekti.podatki

  Projekt iKarta Podatki Spletna stran
BioBlitz Slovenija 2022 - KP Lahinja
Dvoživke in plazilci Slovenije - Ali jih poznamo?
Evropske noči nočnih metuljev (EMN)
Favnistične raziskave pajkov z raziskovalnih taborov študentov biologije  
Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije
Javno dostopni osebni podatki  
LIFE AMPHICON: Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov (AMPHIbian CONservation and habitat restoration) – LIFE18 NAT/SI/000711: Akcija A1
MEJ-MO JIH!
Popis metuljev na stalnih transektih
Še smo tu!
Tereni Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS)
Ujemite naravo!
1001 kal - 1001 zgodba o življenju
BioBlitz Slovenija 2017 - dolina Drage pri Igu (Natura v 24 urah)
BioBlitz Slovenija 2018 - Rače
BioBlitz Slovenija 2019 - Loško polje
BioBlitz Slovenija 2020 - Žejna dolina
BioBlitz Slovenija 2021 - Petelinjsko jezero
Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje in preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste, 2016–2017
Inventarizacija rib reke Drave od Maribora do Središča ob Dravi, 2006
Krajinski park Ljubljansko barje: Inventarizacija barjanskih oken - favna (dvoživke) in flora v okviru projekta Ohranitev in promocija vodnih biotopov - kali in barjanska okna za prihodnost (LOKNA), 2015
Krajinski park Ljubljansko barje: Raziskava razširjenosti raka koščaka (Austropotamobius torrentium) na Ljubljanskem barju v letu 2018
Park Škocjanske jame: Flora suhih zidov 2014  
Park Škocjanske jame: Pajki učne poti parka Škocjanske jame  
Park Škocjanske jame: Raziskave in monitoring metuljev 2013–2015, 2018
Park Škocjanske jame: Raziskave in monitoring rakov 2013
Park Škocjanske jame: Raziskave in monitoring rakov 2014
Popis velikega pupka in hribskega urha v Triglavskem narodnem parku v letu 2019
Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran 2005-2007
Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij – Goričko (Phare)
Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij – Haloze (Phare)
BioPortal © 2005-2023
O portalu Partnerji Novice RSS Stik