foto.arhiv
neobiota.sloveniae
tematske.karte
projekti.podatki
habitatni.tipi
katalogi.vrst
moj.BioPortal
 
moj.BioPortal  
 

Viri


Iskanje
Iskanje poteka po vseh literaturnih virih (16.574), ki so nam zaenkrat znani, vsaj po en podatek za Slovenijo pa smo v Podatkovno zbirko CKFF vnesli iz 9.231 literaturnih virov.

Hvaležni smo za katerikoli manjkajoči vir, ki nam ga lahko posredujete.

Sprejemamo pdf datoteke (na elektronski naslov bioportal@ckff.si) ali separate oz. fotokopije po polžji pošti na naslov CKFF, Tacenska cesta 20, SI-1210 Ljubljana-Šentvid.

Za vnos virov ne prejemamo nikakršnih sredstev, zato je žal že obstoječi kup nevnešenih virov ogromen. Tako ne moremo zagotoviti kdaj bomo posredovani vir obdelali. Če mislite, da obstoja dober razlog, da ga vnesemo prednostno, nam to sporočite. Veseli bomo tudi prostovoljcev za vnos.


BioPortal © 2005-2024
O portalu Partnerji Novice RSS Stik