foto.arhiv
neobiota.sloveniae
tematske.karte
projekti.podatki
habitatni.tipi
katalogi.vrst
moj.BioPortal

katalogi.vrst > Vrstno bogastvo v Sloveniji

»Koliko vrst živi v Sloveniji?«

Zbirka Centra za kartografijo favne in flore (25. 7. 2024)
Skupina vrst Vseh znanih vrst Znanih domorodnih vrst
Bakterije 94 94
Glive in lišaji 3.104 2.863
Alge 314 311
Rastline 4.452 3.925
Živali 24.461 23.951
SKUPAJ
(brez bakterij)
32.331 31.050
SKUPAJ: 32.425 31.144

Zelo natančno vprašanje, na katerega je v vsakem danem trenutku nemogoče odgovoriti. Običajno je kot odgovor podano število zabeleženih vrst, še pogosteje pa le ocena števila pri nas živečih vrst živih bitij. Uporabljane številke so zato zelo različne, posebej kadar so povzete iz dnevnih časopisov. Različne vrednosti so navedene tudi v primerih, ko so upoštevane le živali, ne pa tudi rastline, glive in alge. Vrste, ki živijo v morju, so pogosto kar izpuščene.

Številke je leta 1997 na enem mestu prvič združil dr. Narcis Mršić in podal število znanih vrst ter oceno števila pričakovanih vrst v Sloveniji. Število poznanih vrst za Slovenijo je bilo takrat približno 24.000 (od teh 15.000 živali), število vseh potencialnih vrst pri nas pa je ocenil med 50.000 in 120.000. Že v istem letu so v Enciklopediji Slovenije povzeli vrednosti, ki jih je navajal Mršić. Leta 2001 je izšel tudi Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, v katerem so bile podane nove, višje vrednosti števila vrst, za katere pa ni razvidno, ali predstavljajo takratno dejansko število registriranih vrst, ali pa so zgolj ocene. Omeniti velja tudi Živalstvo Slovenije (2003), kjer so, a le za živali, ocene bolj podrobno razdeljene po skupinah. Prav Mršićevi izračuni so tisti, ki se še danes najbolj pogosto navajajo kot število v Sloveniji prisotnih vrst, njegove ocene pa se tako ali drugače uporabljajo za ponarodelo frazo o »izjemni biotski pestrosti« Slovenije. Obe številki (stari sta skoraj 30 let) predstavljata predvsem število domorodnih vrst.

Natančen odgovor na uvodno vprašanje torej ni mogoč. Lahko pa odgovorimo na vprašanje, koliko vrst je bilo v Sloveniji zabeleženih v zadnjih 250 in več letih ter kakšna je torej trenutna ocena števila pri nas živečih vrst. Kljub temu, da se stanje v naravi nenehno spreminja, se v večji prostorski enoti, kot je Slovenija, vendarle ne spreminja tako hitro.

Zato smo se odločili vzpostaviti javni dnevni števec v Sloveniji zabeleženih vrst na enem mestu. Koliko od teh pa ima status ogrožene ali zavarovane vrste? Kmalu na spletni strani projekta LIFE NarcIS.

Zbirka Centra za kartografijo favne in flore (25. 7. 2024) Biotska raznovrstnost v Sloveniji (1997)1 Pregled stanja biotske raznovrstnosti (2001)2 Živalstvo Slovenije (2003)3
Veljavno ime Vseh znanih vrst Znanih domorod. vrst Uporabljeno ime Znanih kop. vrst Znanih mor. vrst Ocena vseh vrst Znanih kop. vrst Znanih mor. vrst Znanih kop. vrst Znanih mor. vrst
B
A
K
T
E
R
I
J
E
Cyanobacteria 84 84 Cyanophyta
modrozelene cepljivke
308 8 316
Actinobacteria 1 1
Proteobacteria 9 9
Pseudomonadota 0 0
G
L
I
V
E
Fungi
glive
3.040 2.830 Mycobionta
glive
3.000 3.100 5.000
Lichenes
lišaji
600 1.000 860
Oomycota 64 33
A
L
G
E
Phycobionta
alge
1.050 178 1.700
Cercozoa 3 3
Ciliophora 23 23
Myzozoa 12 12
Ochrophyta 28 28
Cryptophyta 0 0
Charophyta
parožnice
82 82
Chlorophyta
zelene alge
93 92
Rhodophyta
rdeče alge
73 71
R
A
S
T
L
I
N
E
Bryophyta
mahovi
865 864 Bryophyta
mahovi
755 800 790
Tracheophyta
cevnice
3.587 3.061 Pterydophyta
praprotnice
75 75 71
Spermatophyta
semenke
3.100 3.100 3.195
Ž
I
V
A
L
I
Protozoa
praživali
58 58 Protozoa
praživali
9 45 54
Porifera
spužve
30 29 Parazoa
spužve
4 54 65 4 109 4 15
Ctenophora
rebrače
7 6 5 5
Cnidaria
ožigalkarji
43 42 Cnidaria
ožigalkarji
7 82 89 5 84 5 29
Xenacoelomorpha 2 2
Entoprocta
čaškarji
0 0 Kamptozoa
čaškarji
3 3 5
Platyhelminthes
ploski črvi
204 202 Plathelminthes
ploskovci
281 281 295 50 295 50
Nematoda
gliste
537 530 Nemathelminthes
valjavci
164 12 1.500 12
Gastrotricha
trebuhodlačniki
1 1 1
Acanthocephala
ježerilci
9 9 22
Rotifera
kotačniki
76 76
Kinorhyncha
kinorinhi
4 4
Nematomorpha
žive niti
4 4
Nemertea
nitkarji
0 0 Nemertina
nitkarji
1 20 1 5
Mollusca
mehkužci
888 858 Mollusca
mehkužci
718 93 800 341 528 343 429
Sipunculida
pršivci
3 4 4 3
Annelida
kolobarniki
367 364 Annelida
kolobarniki
178 470 700 155 256 93 281
Tardigrada
počasniki
53 53 Pararthropoda
nožičniki
52 60 40 40
Chelicerata
pipalkarji
1.739 1.723 Chelicerata
pipalkarji
974 2.400 1.000 1.000 6
Crustacea
raki
764 746 Crustacea
raki
300 303 700 372 420 350 260
Linguatulida
jezičarice
1
Myriapoda
stonoge
253 252 Myriapoda
stonoge
240 320 250 250
Entognatha 250 250 106
Insecta
žuželke
18.095 17.780 Insecta
žuželke
10.125 30.000 17.000 18.000
Phoronida
foronidi
1 1
Bryozoa
mahovnjaki
26 19 Bryozoa
mahovnjaki
8 8 6 36
Echinodermata
iglokožci
42 42 Echinodermata
iglokožci
40 40 42 40
Chaetognatha
ščetinočeljustnice
2 2 Chaetognatha
ščetinočeljustnice
7 10 7 3
Hemichordata
črevoškrgarji
0 0
Cephalochordata 1 1 1
Tunicata
plaščarji
53 50 Tunicata
plaščarji
57 80 57 1
Agnatha
brezčeljustnice
4 4 3 1 2 2
Pisces
ribe
338 310 Pisces
ribe in obloustke
94 106 200 85 188 80 240
Amphibia
dvoživke
21 20 Amphibia
dvoživke
21 21 23 19
Reptilia
plazilci
39 25 Reptilia
plazilci
22 3 27 21 3 26
Aves
ptice
441 393 Aves
ptice
361 361 233 380
Mammalia
sesalci
109 95 Mammalia
sesalci
74 4 74 83 6 85
SKUPAJ: 32.425 31.144 22.520 1.470 46.408 31.292 1.853 21.101 1.371
23.990 33.145 22.472
1 Mršić, N., 1997. Biotska raznovrstnost v Sloveniji: Slovenija – "vroča točka" Evrope [Biotic diversity in Slovenia: Slovenia the 'hot spot' of Europe]. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana. 129 str.
2 Hlad, B. & P. Skoberne (ur.), 2001. Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. 224 str.
3 Sket, B., M. Gogala & V. Kuštor (ur.), 2003. Živalstvo Slovenije. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. 664 str.

Priporočeno navajanje:
CKFF (letnica). »Koliko vrst živi v Sloveniji ?«. https://www.bioportal.si/katalog/slovenija_stevec_vrst.php (na dan: ...)

Prosimo, posredujte komentarje in predloge v zvezi s stranjo na bioportal@ckff.si.
BioPortal © 2005-2024
O portalu Partnerji Novice RSS Stik