foto.arhiv
neobiota.sloveniae
tematske.karte
projekti.podatki
habitatni.tipi
katalogi.vrst
moj.BioPortal

katalogi.vrst > seznam vrst Krajinskega parka Ljubljansko barje

»Celovit seznam vrst Krajinskega parka Ljubljansko barje« je nastal v okviru evropskega projekta »Od podatkov o biodiverziteti do odločanja« ali krajše BID-REX, katerega slovenski partner je Nacionalni inštitut za biologijo. Seznam je narejen na osnovi podatkovne zbirke Centra za kartografijo favne in flore, na dan 18.6.2018, kateremu so bile dodane vrste iz podatkovnih zbirk javnih organizacij in posameznikov, navedenih v zahvali. Na seznamu so vse vrste, za katere smo pridobili vsaj en podatek za območje Krajinskega parka Ljubljansko barje. Vključili smo tudi podatke izven meje Krajinskega parka in sicer za območje do 50 m. Vrste, ki so jih poznavalci označili kot izumrle so označene z . Tujerodne vrste so označene z . Prioritetne vrste so označene z .

Oznaki tujerodna in izumrla vrsta se nanašata izključno za območje KP Ljubljansko barje in samo za skupine, ki so jih pregledali strokovnjaki. Tujerodnost so strokovnjaki upoštevali, kakor je opredeljena v »Jogan, N., M. Bačič & S. Strgulc Krajšek (ur.), 2012: Neobiota Slovenije, končno poročilo projekta. Oddelek za biologijo BF UL, Ljubljana. 272 pp«: gre za vrsto pri kateri Ljubljansko barje ne leži v območju razširjenosti ali na območju naravnega potenciala širjenja vrste in je njeno pojavljanje na Barju posledica prenosa s strani človeka. Vrsto so avtorji označili za izumrlo na območju KP Ljubljansko barje v primeru, da za to območje ni znanih podatkov po letu 1970. Če je vrsta v preteklosti izumrla in se danes na Ljubljanskem barju ponovno pojavlja zaradi širitve areala ali ponovne naselitve, je ne štejemo več med izumrle. Pri pticah opredelitev »izumrla vrsta« velja le za tiste vrste, ki so na Ljubljanskem barju gnezdile v dveh ali več letih, v zadnjih 10 letih pa gnezditev ni bila potrjena. Seznam ni dokončen in se bo sproti dopolnjeval.

Organizacije, ki so prispevale podatke iz svojih podatkovnih zbirk: Agencija RS za okolje, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za ribištvo RS, Gozdarski inštitut Slovenije, Biološki inštitut JH ZRC SAZU, Prirodoslovni muzej Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo, Oddelek za biologijo Biotehniške Fakultete Univerze v Ljubljani, Center za kartografijo favne in flore, Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica.

Pri izdelavi seznama so sodelovali (imena so urejena po abecedi): doc. dr. Al Vrezec, NIB (Mamalia, Aves, Decapoda, Coleoptera); Ali Šalamun, CKFF (Odonata); dr. Anamarija Žagar, NIB (Reptilia); dr. Andrej Gogala, PMS (Hemiptera - delno, Hymenoptera – delno); Andrej Kapla, NIB (Coleoptera); prof. dr. Andrej Martinčič, upokojen (Bryophyta); prof. dr. Anton Brancelj, NIB (Copepoda, Cladocera); Barbara Zakšek, CKFF (Lepidoptera - nočni metulji); akad. prof. dr. Boris Sket, upokojen (Isopoda, Bathynellacea, Hirudinea); dr. Brane Vreš, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU (Tracheophyta, zbirka FloVegSi); doc. dr. Cene Fišer, UNI LJ, BF (Amphipoda); prof. dr. Davorin Tome, NIB (Aves, Mamalia); prof. dr. Dušan Devetak, UNI MB, FNM (Neuropteroidea, Mecoptera); prof. dr. Franc Batič, upokojen (Lichenes); mag. Gabrijel Seljak, upokojen (Hemiptera – delno); dr. Gorazd Kosi, upokojen (Algae); Gregor Bračko, UNI LJ, BF (Hymenoptera - Formicidae), dr. Ignacij Sivec, upokojen (Plecoptera); prof. dr. Ivan Kos, UNI LJ, BF (Myriapoda); dr. Katja Kalan, UP FAMNIT (Diptera – Culicidae); Katja Poboljšaj, CKFF (Amphibia); prof. dr. Kazimir Tarman, upokojen (Acarina – Oribatida); dr. Klemen Čandek, NIB (Aranea); Luka Šparl, KP TRŠH (Fungi); doc. dr. Maja Zagmajster, UNI LJ, BF (Zbirka podatkov SubBioDB); Marijan Govedič, CKFF (Bivalvia, Pisces); dr. Maarten de Groot, GIS (Diptera – delno); dr. Matjaž Bedjanič, NIB (Odonata); dr. Matjaž Gregorič, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU (Aranea); dr. Mojca Hrovat, Direkcija RS za vode (Ephemeroptera); dr. Nataša Mori, NIB (Ostracoda); prof. dr. Nejc Jogan, UNI LJ, BF (Tracheophyta); dr. Nikica Ogris, GIS (Fungi, zbirka Boletus informaticus); prof. dr. Peter Trontelj, UNI LJ, BF (Hirudinea), Primož Presetnik, CKFF (Chiroptera); Sanja Behrič, TNP (Myxogastria); doc. dr. Simona Prevorčnik, UNI LJ, BF (vodni Gastropoda & Isopoda), Stanislav Gomboc, ARICIA (Lepidoptera – nočni metulji); dr. Tatjana Čelik, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU (Lepidoptera – dnevni metulji); dr. Tina Eleršek, NIB (Algae); dr. Tomi Trilar, PMS (Acarina - Ixodida, Diptera – Siphonaptera, Anoplura, Mallophaga); prof. dr. Tone Novak, upokojen (Opiliones).

Kontakt: natasa.mori@nib.si

Seznam Krajinskega parka Ljubljansko barje trenutno obsega6102 vrste.

SEZNAM SKUPIN

Myxogastria / Sluzavke (23)
Fungi / Glive (325)
Algae / Alge (285)
Plantae / Rastline
Bryophyta / Mahovi (164)
Tracheophyta / Višje rastline (1162)
Porifera / Spužve
Porifera / Spužve (1)
Plathelminthes / Ploskavci
Turbellaria / Vrtinčarji (3)
Trematoda / Sesači (11)
Cestoda / Trakulje (9)
Cnidaria / Ožigalkarji
Cnidaria / Ožigalkarji (2)
Nemathelminthes / Valjevci
Rotatoria / Kotačniki (4)
Acanthocephala / Ježerilci (3)
Nematoda / Gliste (6)
Mollusca / Mehkužci
Gastropoda / Polži (77)
Bivalvia / Školjke (5)
Annelida / Kolobarniki
Oligochaeta / Maloščetinci (55)
Hirudinea / Pijavke (15)
Pararthropoda / Nožičniki
Tardigrada / Počasniki (12)
Arachnida / Pajkovci
Araneae / Pajki (87)
Opiliones / Suhe južine (27)
Acarina / Pršice (153)
Pseudoscorpiones / Paščipalci (2)
Crustacea / Raki
Cladocera / Vodne bolhe (29)
Ostracoda / Dvoklopniki (29)
Copepoda / Ceponožci (51)
Bathynellacea / Peščinarji (1)
Amphipoda / Postranice (10)
Isopoda / Mokrice (17)
Decapoda / Deseteronožci (3)
Myriapoda / Stonoge
Chilopoda / Strige (34)
Diplopoda / Dvojnonoge (4)
Insecta / Žuželke
Collembola / Skakači (19)
Ephemeroptera / Enodnevnice (10)
Odonata / Kačji pastirji (51)
Plecoptera / Vrbnice (18)
Mantoptera / Bogomolke (1)
Blattoptera / Ščurki (1)
Orthoptera / Kobilice (42)
Psocodea / Uši (88)
Thysanoptera / Resarji (2)
Hemiptera / Polkrilci (385)
Neuropteroidea / Mrežekrilci (22)
Coleoptera / Hrošči (988)
Hymenoptera / Kožekrilci (280)
Diptera / Dvokrilci (264)
Siphonaptera / Bolhe (17)
Mecoptera / Kljunavci (5)
Trichoptera / Mladoletnice (86)
Lepidoptera / Metulji (791)
Bryozoa / Mahovnjaki
Bryozoa / Mahovnjaki (1)
Vertebrata / Vretenčarji
Agnatha / Brezčeljustnice (1)
Pisces / Ribe (48)
Amphibia / Dvoživke (15)
Reptilia / Plazilci (15)
Aves / Ptiči (271)
Mammalia / Sesalci (72)
BioPortal © 2005-2024
O portalu Partnerji Novice RSS Stik