foto.arhiv
neobiota.sloveniae
tematske.karte
projekti.podatki
habitatni.tipi
katalogi.vrst
moj.BioPortal
 
  zadnje v arhivu     iskanje   foto.seznam     karta.fotografij  
 

Seznam imen vrst oz. taksonov za katere v foto.arhivu obstajajo fotografije    


Latinsko ime Slovensko ime Dodatno slovensko ime
Oncorhynchus mykissšarenkaamerikanka, kalifornijska postrv, ameriška postrv176
Quercus rubrardeči hrastameriški hrast2
Ameiurus nebulosusrjavi somičameriški somič15
Ameiurussomičiameriški somiči12
Pseudorasbora parvapsevdorasboraamurski čebačok35
Gymnocephalus balonigrbasti okunbalonov okun33
Lestes virens vestalisloška zvercabarjanska zverca1
Lycaena disparmočvirski cekinčekbarjanski cekinček72
Rana arvalisplavčekbarska žaba1107
Egretta albavelika bela čapljabela čaplja, srebrna čaplja, veliki beli rangar, veliki žabogolt, žabagolt13
Proteus anguinusčloveška ribicabeli močeril1
Hypophthalmichthys molitrixsrebrni tolstolobikbeli tolstolobik1
Coenonympha glyceriontravniški okarčekbelolisi okarček16
Aythya nyrocakostanjevkabelooka raca, kostanjeva raca, belooka rjavoglavka2
Hesperia commabiserni vejičarbiserni vejičar, biserni temnikar20
Galerida cristatačopasti škrjanecblatni škrjanec, švrljuga4
Myocastor coypusnutrijabobrovka128
Dendrocopos mediussrednji detelbrezasta žolna1
Cupido decoloratusbledi kupidobrezoki kratkorepec3
Actitis hypoleucosmali martinecbrežnik9
Turdus pilarisbrinovkabrinjevka, smolnica, branjug, borovnjak, brinovi drozg, velika brinovka4
Fagus sylvaticanavadna bukevbukev80
Rallus aquaticusmokožcapovoznik, mlakar, mlakni capovoznik, srednji mlakož3
Pelobates fuscusnavadna česnovkačesnovka207
Carcharodus lavatheraečišljakov kosmičarčišljakov ostrozob5
Aythya fuligulačopasta črnicačopasta raca2
Netta rufinatatarska žvižgavkačopasta rdečeglavka, čopasta žvižgavka2
Erynnis tagesnokotin sivčekčrni debeloglavček19
Apus apushudournikčrni hudournik, navadni hudournik, zidovni hudournik, veliki hudournik, velika lastovka7
Quercus ilexčrničevječrnika2
Turdus merulakosčrni kos, črni drozg9
Ficedula albicollisbelovrati muharčrni muhar, figojedka, figojevka, ležetrudnik3
Holandriana holandriikratka črnkačrnka5
Lanius minorčrnočeli srakoperčrnočelni srakoper, črnočelec1
Sylvia atricapillačrnoglavkačrnoglava penica, črnoglavna penica, črna penica1
Saxicola torquatusprosnikčrnoglavi prosnik, črnovratni prusnik, bela penica, beli muharček1
Rutilus rutilusrdečeokačrnovka79
Otus scopsveliki skovikčuk, mala uharica, pritlikovna uharica, skovik, škratec, uhasti čuk, virček3
Coccothraustes coccothraustesdleskdebeloglaavi dlesk, luskavec, glavač, dlek16
Anser ansersiva gosdivja gos, rumenokljunasta gos16
Anas platyrhynchosmlakaricadivja raca, velika divja raca, navadna raca, velika raca66
Columba liviadomači golobdivji golob, brezni golob, skalni golob3
Stellaria holosteavelecvetna zvezdicadremulica6
Turdus viscivoruscarardreskač, drskač, veliki drozg, drozgač2
Turdus philomeloscikovtdrozg, cikavt, navadni drozg4
Cepaea vindobonensisprogasti vrtni polždunajski vrtni polž2
Alopochen aegyptiacanilska gosegipčanska gos12
Osmoderma eremitapuščavnikeremit3
Cottus gobionavadni kapeljglavač, menkič, kapelj120
Gobio obtusirostrisnavadni globočekgloboček128
Aporia crataegiglogova belinkaglogovec80
Columba palumbusgrivargolob grivar, grivnjač, grivnik, veliki golob, veliki divji golob8
Plebejus orbitulusgorski mnogookgorska bledica, gorski modrin4
Motacilla cinereasiva pastiricagorska pastirica, rumena pastirica, pliska, siva pastiričica, sesavka5
Parnassius apollordeči apolongorski apolon153
Acer pseudoplatanusbeli javorgorski javor16
Albulina orbitulusgorska bledica, gorski modringorski modrin2
Boloria palesgorski tratargorski višavar10
Asio otusmala uharicagozdna uharica, lesna uharica, mala sova, mala uhasta sova, mala uhata sova8
Pisidiumgrašecgrašci2
Serinus serinusgrilčekgriljec, semenček, griljec konopljičica2
Euphydryas auriniatravniški postavnežgrintavčev pisanček251
Geronticus eremitaklavžargrivasti ibis3
Streptopelia turturdivja grlicagrlica, navadna grlica, grlica golob, ptutika, ptutujka2
Delichon urbicummestna lastovkahišna lastovka, hišna lastovica, mala lastovka, mali hudournik, glastovca5
Passer domesticusdomači vrabechišni vrabec, grabec, vrabec, narba, vrabel1
Crex crexkosechrastač, hariš, strgar, hrastar, hareč, travniški kosec, hrečmon, krečlik, krac, krevs, krkljica2
Cerambyx cerdostrigošhrastov kozliček, veliki hrastov kozliček4
Phoenicurus ochrurosšmarnicailovščica, lipek, pogorelček, črnelka, črna taščica, švirglja, brojica, lipka11
Romanogobio benacensisprimorski globočekitalijanski globoček6
Parus majorvelika sinicajesenica, borštna senica5
Salmo trutta trutta m. lacustrisjezerska postrvjezerka5
DiplopodaDvojnonogeKačice4
Salvelinus fontinalispotočna zlatovčicakanadska postrv4
Catalpa bignonioidesnavadni cigaroveckatalpa3
Corvus monedulakavkakavka vran, rajka5
Melica nutansprevisna kraslikakimasta kraslika4
Hirundo rusticakmečka lastovkakmetska lastovka, kmetiška lastovka, črna lastovka8
Aegolius funereuskoconogi čukkoconoga sova, koconogi skovik, kosmatonoga sova, kocasti skovik2
Accipiter gentiliskraguljkokošar, golobar, golobji jastreb, mršnjik, piščenik, veliki kragulj, golobji kragulj2
Libythea celtiskoprivovčev nosarkoprivovček12
Tropinota hirtakosmata minicakosmati cvetožer3
Phylloscopus trochilusseverni kovačekkovaček, brezja listnica, mali muharček2
Accipiter nisusskobeckragulj, mali kragulj, kraguljček, kraguljar, ptičar, šprincljar, kraguljč, skopec, jastreb, navadni skobec7
Polyommatus coridonkraški modrinkraški argus32
Anas creccakreheljckrehlja, krehljica, mala raca6
Dryocopus martiusčrna žolnakrekovt, kreka, kinkovec, klokar, mavrica6
Salmo trutta x Salvelinus fontinalistigrasta postrvkrižanec (potočna postrv x potočna zlatovčica)1
Streptopelia decaoctoturška grlicalaška grlica, mestna grlica, velika grlica, gugutka, smejačica5
Lampetra zanandreailaški piškurlaški potočni piškur7
Merops apiasterčebelarlegat, bčelar, čebelojedec, detelj12
Caprimulgus europaeuspodhujkalegen, kozodoj, ležetrudnik, mravljinčar, pikčasti mravljinčar ,kozomolzu, navadna podhujka1
Polyommatus bellargussinji modrinlepi argus47
Pinna nobilisveliki leščurleščur, stura, lustura1
Maniola jurtinanavadni lešnikarlešnikar69
Carterocephalus palaemonlisasti debeloglaveclisasti debeloglavec34
Somatochlora flavomaculatapegasti lesketniklisasti lesketnik9
Erebia calcariuslorkovičev rjavčekLorkovičev rjavček19
Telescopus fallaxčrnostrelmačjeoka kača, črna krpa1
Cordulegaster bidentatapovirni studenčarmačkov studenčar, zamokov studenčar35
Ixobrychus minutusčapljicamala bobnarica, mala čaplja, čapljica, mali rangarček3
Anodonta anatinamala brezzobkamala jezerska brezzobka135
Porzana parvamala tukalicamala mokožka, mali kosec, mali mlakož, jarček3
Mergellus albellusmali žagarmala žagarica, mali potapljavec, belič, mali žagar2
Dendrocopos minormali detelmala žolna1
Tachybaptus ruficollismali ponirekmali pandirk, mali potapljavec, potapljišica, pičla4
Triturus vulgarisnavadni pupekmali pupek3
Ursus arctosrjavi medvedmedved19
Columba livia domesticadomači golobmestni golob15
Formica polyctenamnogostarševska gozdna mravljamnogostarševska gozdna mravlja1
Carcharodus flocciferamočvirski kosmičarmočvirski ostrozob33
Cupido alcetaskratkorepi kupidomodri kratkorepec8
Cupido osirismodri kupidomodri kupid1
Zeuzera pyrinajesenov zavrtačmodro sitce6
Tyto albapegasta sovamrtvaška ptica, pegasta mrtvaščica1
Barbastella barbastellusširokouhi netopirmulasti netopir55
Buteo buteokanjanavadna kanja, mišar, mišja kanja, kanjek, kanjuh, srakolica12
Cuculus canoruskukavicanavadna kukavica, siva kukavica, rjava kukavica1
Motacilla albabela pastiricanavadna pastirica, pastirica, pliska, tresorepka, vrtorepka, pastiričica, črna pastirica, fliska9
Falco tinnunculuspostovkanavadna postovka, postova, mokosevka, postovka sokolič, postojka24
Strix alucolesna sovanavadna sova, rjava sova, rumena sova, siva sova, skalna sova, veliki gozdni čuk, vubuj16
Pica picasrakanavadna sraka3
Garrulus glandariusšojanavadna šoja, šoga, pšoga, irt, jert5
Phasianus colchicusfazannavadni fazan, fazan, navadni tetrev16
Charaxes jasiusnavadni jagodničar, jagodičar2
Carassius carassiusnavadni koreseljnavadni koreselj75
Austropotamobius torrentiumkoščaknavadni koščak, rak koščak1061
Bombycilla garruluspegamnavadni pegam, čopasti pegam4
Lynx lynxrisnavadni ris2
Cucubalus baccifernavadni rokavec2
Pernis apivorussršenarnavadni sršenar, osar, kostanjevi sršenar1
Fringilla coelebsščinkavecnavadni ščinkavec, čivka, zeba4
Sturnus vulgarisškorecnavadni škorec, pisani škorec, storlin9
Numenius arquataveliki škurhnavadni škurh, sives, škurh4
Polyommatus daphnisnazobčani modrinnazobčani argus11
Cygnus olorlabod grbecnemi labod, domači labod, rdečokljunasti labud193
Viola mirabilisnavadna vijolicaneobičajna vijolica1
Fringilla montifringillapinožanikiavec, ikavec, ček, čekel2
Podarcis melisellensiskraška kuščaricaobrežna kuščarica22
Erebia oemesvetlooki rjavčekokati rjavček5
Carduelis spinusčižekolšica, cizek, konopljičica, navadni cizek, cajzeljc, šterlinc, penkica, ternjovka3
Circaetus gallicuskačarorel kačar, navadni kačar, kačar, kačji orel, gozdni kačar1
Motacilla flavarumena pastiricaovčarica, rumena pastiričica1
Laserpitium silergorski jelenovecozkolistni jelenovec15
Troglodytes troglodytesstržekpalček, strešik, kraljiček, strež, rjavi stržek, strješek, pavčeč1
Esperiana esperiesperjeva črnkapegasta črnica1
Ameiurus melasčrni somičpegasti somič, črni ameriški somič48
Araschnia levanakoprivov pajčevinarpegavček55
Limax cinereonigerčrni slinarpepelnočrni slinar, gozdni slinar5
Romanogobio kessleriikesslerjev globočekpeščeni globoček37
Tringa ochropuspikasti martinecpikčasti martinec, veliki martinec2
Anser albifronsbeločela gospisana gos, lisasta gos3
Dendrocopos majorveliki detelpisana žolna10
Salamandra salamandranavadni močeradpisani močerad561
Heteropterus morpheustemni poplesovalecpisani poplesovalček17
Picus canuspivkapivka, siva žolna, sivo zelena žolna1
Pyrrhocorax graculusplaninska kavkaplaninska vrana, kramparica, planinski kos, planinski škorec, planinska sojka, klavžar, sojka11
Rosalia alpinaalpski kozličekplaninski kozliček7
Emberiza cirlusplotni strnadplotovni strnad4
Riparia ripariabreguljkapodgrivka, breguljica, obrežna lastovica, bregja lastovica, povodna lastovka, potoha4
Theodoxus danubialisdonavski plavačpodonavski teodoksus, donavska nerita4
Perdix perdixjerebicapoljska jerebica, jerebica, jarebica, sivi jereb, poljski jereb7
Passer montanuspoljski vrabecpoljski grabec, frikec, kranjček8
Circus aeruginosusrjavi lunjpoljski lunj, močvirska kanja, račar, trstna postovka, rjavi lanj, plešec, pustolka, jastreb4
Melolontha melolonthamajski hroščpoljski rjavi hrošč9
Corvus frugileguspoljska vranapoljski vran, črna poljska vrana, črna vrana8
Cobitis elongatoidesnavadna nežicapolžača104
Erebia medusapomladni rjavčekpomladanski rjavček18
Nycticorax nycticoraxkvakačponočna čaplja, navadni kvakač, nočna čaplja, nočni vran, prava čaplja, čaplja, kavranoč, kavran, krampač4
Trachemys scriptaokrasna gizdavkapopisana sklednica45
Colias croceanavadni senožetnikpostiljon50
Ancylus fluviatilisrečni prilepecpotočni prilepec (prilepek)5
Astacus astacusjelševecpotočni rak, plemeniti rak300
Unio crassusnavadni škržekpotočni škržek255
Pandion haliaetusribji orelpovodni skobec, morski orel, ljun5
Procerus gigasorjaški krešičpovžarca6
Silurus glanissompravi som40
Hipparchia statilinusprimorski gozdnikprimorski konjar6
Austropotamobius pallipeskoščenecprimorski koščak, belonožec, belonogi rak246
Cordulegaster herosveliki studenčarprodni studenčar108
Anas streperakonopnicaraca konopnica, berlozga, žlabravka, feflja3
Aythya ferinasivkaraca sivka, sivka, namizna raca3
Anas penelopežvižgavkaraca žvižgavka, žvižglja, navadna žvižgavka,1
Himantopus himantopuspolojnikrdečenogi polojnik, polojnik, štular, strelcar, črni strelcar6
Falco vespertinusrdečenoga postovkardečenogi sokolič17
Podiceps grisegenarjavovrati ponirekrdečevrati ponirek, sivogrli ponirek1
Barbatula barbatulababicarečna babica37
Anas querquedularegljaregeljc, krepljica raca11
Pontia edusakatančev selecresedin belin5
Hamearis lucinarjavi šekavčekrjavi marogar20
Saxicola rubetrarepaljščicarjavi prusnik, rjavoglavi prosnik, velika penica1
Callophrys rubizeleni robidarrobidovnik21
Dianthus tergestinustržaški klinčekrožnordeči tržaški klinček1
Ardeola ralloidesčopasta čapljarumena čaplja3
Anemone ranunculoideszlatična vetrnicarumena vetrnica21
Cupido argiadesrumenooki kupidorumenooki kratkorepec24
Callimorpha quadripunctariačrtasti medvedekruski medvedek, črtalasti medvedek83
Caeliferakratkotipalčnicesaranče1
Lopinga achinescopolijev zlatookScopolijev okar22
Aegithalos caudatusdolgorepkasinica dolgorepka, navadna dolgorepka, dolgorepka, beloglavka, mlinarček, gaugarica5
Lacerta agilismartinčeksiva kuščarica120
Sitta europaeabrglezsivi brglez, gozdni brglez4
Ardea cinereasiva čapljasivi rangar, ragar46
Falco peregrinussokol selecsivi sokol, hostni sokol, hostni sokolič1
Lanius excubitorveliki srakopersivi srakoper6
Corvus corone cornixsiva vranasivi vran5
Grus grusžerjavsivi žerjav, žerjav, žrjav, gruh76
Chazara briseispuščavarskalni puščavar5
Anguis fragilisslepecslepič, modropikčasti slepič230
Lagopus mutabelkasnežni jereb, belka, planinski jereb, snežna jerebica, bela kura, bela puta, bela putica, beli jereb, snežnica, alpska jerebica3
Strix uralensiskozačasova kozača, uralska sova, kozača, veliki skovik, kraguljeva sova4
Egretta garzettamala bela čapljasrebrna čsplja, podgavre čaplja, podgavra, beli rangarček6
Carassius gibeliobabuškasrebrni koreselj80
Emberiza citrinellarumeni strnadstrnad7
Philomachus pugnaxtogotniksvadljivec, spremenljivi togotnik2
Gentiana asclepiadeakokoševčevolistni sviščsvečnik21
Erithacus rubeculataščicašmarnica, rdeča taščica, rdečegrla taščica, rumena taščica, babica10
Carduelis carduelisliščekštiglec, osatni lisec, osatica, špeglavec, stričoka11
Ardea purpurearjava čapljaštramblja5
Ciconia ciconiabela štorkljaštrk, bogdal, roda, žabogolt, štrok126
Pyronia tithonusgozdni vratartemna ognjenka8
Larus ridibundusrečni galebtonovščica, bela tonovščica, navadna tonovščica, rdečenoga tonovščica, beli galeb, navadni galeb7
Melanargia galatheanavadni lisartravniški lisar57
Picoides tridactylustriprsti deteltrikrempljasti detel1
Emberiza schoeniclustrstni strnadtrstni vrabec, morski vrabec1
Byctiscus betulaetrtartrtni zavijalec2
Gallinula chloropuszelenonoga tukalicatukalica, vodna kokoška, vodna putka, zelenonogast mlakož, mokuška z rdečo liso, mokuška z rumeno liso18
Upupa epopssmrdokavravdeb, vodeb, vdab, udeb, udot, udob, odab, bud, butej, mutec, hubkač, smrdajerica, smrdat, smrdela, čopasti odab, dap14
Viola rivinianarivinova vijolicavelecvetna vijolica3
Botaurus stellarisbobnaricavelika bobnarica, močni kluk, bukač, bukavec, žaboder, bobnarica čaplja, bubnarica, ponočni vran, povodni boben, netečnik2
Anodonta cygneavelika brezzobkavelika jezerska brezzobka101
Prunella collarisplaninska pevkavelika pevka, pevka2
Mergus merganserveliki žagarvelika žagarica, veliki potapljavec, veliki žagar, velika savščica, ribič52
Tetrao urogallusdivji petelinveliki divji petelin, petelin, velika kura, lesni petelin, horopka3
Scolopax rusticolaslokaveliki kljunač, sloka, kljunač, gozdna sloka, podlesek, kornbrat2
Phalacrocorax carbokormoranveliki kormoran, morski vran, veliki morski vran, veliki kavran, povodni vran, pomorski vran, črni pomorski vran144
Myotis bechsteiniivelikouhi netopirveliki navadni netopir30
Erannis defoliariaveliki zmrzlikarveliki zimski pedic4
Boloria titaniaplaninski tratarvijolični tratar2
Ailanthus altissimaveliki pajesenvisoki pajesen, visoki ajlant, božje drevo27
Alcedo atthisvodomecvišnjevi vodomec, višnjevi kos, povodni kos, ribič18
Vanellus vanelluspribavivek, gavek, gavec, čibes, pegulica, pipulica26
Muscicapa striatasivi muharvliki muhar, laška penica2
Fulica atraliskavodna kokoška, plaska, tukalica, črna liska19
Cinclus cincluspovodni kosvodni kos21
Tadorna tadornaduplinska kozarkavotlinska raca, morska raca, votlinska gos, duplinska gos3
Corvus coraxkrokarvran, veliki vran, veliki orel5
Parus palustrismočvirska sinicavrbja sinica, pezdičevka, musa, močvirska sinica, svetloglava pezdičevka, močvirska pezdičivka, pezdičivka, trstna sinica1
Oriolus orioluskobilarvuga, rumeni kobilar6
Pyrgus warrenensiswarrenov slezovčekWarrenov slezovček2
Recurvirostra avosettasabljarkazavihka, bela zavihka, zavihakljun1
Coracias garruluszlatovrankazelena vrana, smrdovranka, zelenna krokarica1
Chalcolestes viridiszelena pazvercazelena zverca11
Carduelis chloriszeleneczelenček, zeleni dlesk, konopka5
Picus viridiszelena žolnazelenjak, žolna, vuga8
Erannis ankerariakraški zmrzlikarzimski pedic2
Lilium martagonturška lilijazlati klobuk29
Carassius auratuszlata ribicazlati koreselj55
Nemapogon granellažitni moljžitni molj, močni molj5
Anas clypeataraca žličaricažličarica, žličarka, kembel7
Calopteryx virgomodri bleščavec53
Calopteryx splendenspasasti bleščavec36
Chalcolestes viridis complex (viridis/parvidens)1
Lestes barbarusgrmiščna zverca7
Lestes sponsaobvodna zverca9
Lestes dryasobrežna zverca1
Sympecma fuscaprisojni zimnik25
Platycnemis pennipessinji presličar48
Pyrrhosoma nymphularani plamenec53
Erythromma najasveliki rdečeokec7
Erythromma viridulummali rdečeokec4
Coenagrion scitulumpovodni škratec13
Coenagrion ornatumkoščični škratec30
Coenagrion puellatravniški škratec74
Coenagrion pulchellumsuhljati škratec25
Enallagma cyathigerumbleščeči zmotec17
Ischnura pumiliobledi kresničar13
Ischnura elegansmodri kresničar53
Ceriagrion tenellumrdeči voščenec3
Aeshna junceabarjanska deva22
Aeshna mixtableda deva4
Aeshna affinisvišnjeva deva10
Aeshna cyaneazelenomodra deva81
Aeshna viridiszelena deva4
Aeshna grandisrjava deva4
Anaciaeschna isoscelesdeviški pastir4
Anax imperatorveliki spremljevalec53
Anax parthenopemodroriti spremljevalec2
Brachytron pratensezgodnji trstničar14
Gomphus vulgatissimuspopotni porečnik61
Ophiogomphus ceciliakačji potočnik100
Onychogomphus forcipatusbledi peščenec63
Cordulia aeneamočvirski lebduh32
Somatochlora meridionalissredozemski lesketnik18
Somatochlora arcticabarjanski lesketnik1
Epitheca bimaculatanosna jezerka7
Libellula quadrimaculatalisasti ploščec36
Libellula fulvačrni ploščec47
Libellula depressamodri ploščec79
Orthetrum cancellatumprodni modrač35
Orthetrum albistylumtemni modrač34
Orthetrum brunneumsinji modrač37
Orthetrum coerulescensmali modrač36
Crocothemis erythraeaopoldanski škrlatec28
Sympetrum striolatumprogasti kamenjak17
Sympetrum vulgatumnavadni kamenjak11
Sympetrum meridionalesredozemski kamenjak5
Sympetrum fonscolombiimalinovordeči kamenjak14
Sympetrum flaveolumrumeni kamenjak1
Sympetrum sanguineumkrvavordeči kamenjak63
Sympetrum depressiusculumstasiti kamenjak2
Sympetrum pedemontanumpasasti kamenjak1
Leucorrhinia dubiabarjanski spreletavec4
Leucorrhinia pectoralisdristavični spreletavec43
AnimaliaŽivali1
InsectaŽuželke36
OdonataKačji pastirji35
CoenagrionidaeŠkratci1
AeshnidaeDeve5
LibellulidaePloščci2
GomphidaePorečniki5
Calopteryxbleščavec1
Lesteszverca4
Ischnurakresničar3
Aeshnadeva4
Anaxspremljevalec2
Cordulegasterstudenčar42
Libellulaploščec2
Orthetrummodrač11
Sympetrumkamenjak9
PlecopteraVrbnice27
AmphibiaDvoživke27
Salamandra atraplaninski močerad99
Triturus carnifexveliki pupek989
Bombina bombinanižinski urh707
Bombinaurhi4459
Bombina variegatahribski urh3816
Bombina bombina x variegata343
Bufo bufonavadna krastača1333
Bufo viridiszelena krastača46
Hyla arboreazelena rega393
Rana/Pelophylaxprave žabe234
Rana ridibundadebeloglavka1
Rana esculenta complexskupina zelenih žab1
Rana temporariasekulja1842
Rana dalmatinarosnica2181
Rana latasteilaška žaba1229
Ranarjave žabe282
Trituruspupki4
Bufokrastače16
RanidaePrave žabe1
SalamandridaePupki in močeradi11
BufonidaeKrastače14
AnuraBrezrepci ali žabe19
LepidopteraMetulji207
ChiropteraNetopirji6
Papilio machaonlastovičar55
Iphiclides podaliriusjadralec60
Zerynthia polyxenapetelinček105
Parnassius mnemosynečrni apolon75
Pieris brassicaekapusov belin26
Pontia daplidicekatančev selec4
Anthocharis cardamineszorica30
Colias myrmidonebakreni senožetnik4
Colias hyalebledi senožetnik5
Colias alfacariensisrumeni senožetnik7
Colias eratevzhodni senožetnik1
Gonepteryx rhamnicitronček32
Leptidea morseiveliki frfotavček7
Thecla betulaelepi brezar50
Satyrium acaciaemali repkar8
Satyrium ilicishrastov repkar15
Satyrium spinitrnov repkar33
Satyrium w-albumbeločrti repkar14
Satyrium prunislivov repkar12
Lycaena phlaeasmali cekinček36
Lycaena virgaureaezlati cekinček20
Lycaena tityrustemni cekinček46
Lycaena alciphronspreminjavi cekinček18
Lycaena hippothoeškrlatni cekinček26
Lampides boeticusrepati lesketavček3
Leptotes pirithousmodri marogarček11
Cupido minimusmali kupido32
Celastrina argiolussvetli krhlikar25
Glaucopsyche alexisgrahovčev iskrivček17
Iolana iolasveliki mehurkar4
Pseudophilotes vicramašetrajev sleparček16
Scolitantides orionhomuljičin krivček23
Plebejus argusširokorobi mnogook14
Plebejus idasozkorobi mnogook10
Plebejus argyrognomonsrebrni mnogook6
Aricia agestisnavadna rjavka10
Aricia artaxerxeshribska rjavka21
Lysandra coridonkraški argus5
Lysandra bellargussinji argus9
Polyommatus icarusnavadni modrin87
Apatura irisveliki spreminjavček24
Apatura iliamali spreminjavček41
Limenitis populiveliki trepetlikar16
Limenitis reductamodri trepetlikar17
Limenitis camillamali trepetlikar11
Neptis sapphomali kresničar11
Neptis rivularisveliki kresničar9
Nymphalis antiopapogrebec8
Nymphalis polychlorosveliki lepotec15
Nymphalis xanthomelaspisani lepotec2
Nymphalis vaualbumvzhodni lepotec2
Inachis iodnevni pavlinček10
Vanessa atalantaadmiral63
Vanessa carduiosatnik26
Aglais urticaemali koprivar41
Argynnis pandorarazkošni bisernik2
Argynnis paphiagospica54
Argynnis aglajableščeči bisernik12
Argynnis adippepisani bisernik17
Argynnis niobetemni bisernik2
Issoria lathoniapisana lesketavka23
Brenthis hecatedvopiki livadar9
Brenthis daphnerobidov livadar19
Brenthis inomočvirski livadar11
Melitaea cinxiapikasti pisanček22
Melitaea phoebeveliki pisanček30
Melitaea didymardeči pisanček50
Melitaea trivialučnikov pisanček2
Melitaea diaminamočvirski pisanček32
Hipparchia fagiveliki gozdnik11
Hipparchia semelerjasti gozdnik12
Satyrus ferulaskalni okar29
Minois dryasžametni modrook18
Arethusana arethusaokrasti košeničar14
Erebia ligeabelololisi rjavček20
Erebia euryalesvetlolisi rjavček14
Erebia mantorumenolisi rjavček9
Erebia epiphrongorski rjavček5
Erebia pharteplaninski rjavček6
Erebia aethiopsgozdni rjavček36
Erebia plutotriglavski rjavček4
Erebia gorgeskalni rjavček4
Erebia pronoetemni rjavček17
Erebia melasčrni rjavček5
Erebia stiriaštajerski rjavček7
Erebia styxtrentarski rjavček9
Erebia pandroselaponski rjavček6
Hyponephele lycaongrmovni oblakar4
Aphantopus hyperantusokati rjavec23
Coenonympha tulliamunčev okarček3
Coenonympha pamphilusmali okarček46
Coenonympha arcaniagrmiščni okarček34
Coenonympha gardettagorski okarček4
Coenonympha oedippusbarjanski okarček28
Pararge aegeriagozdni pegavček24
Lasiommata megeraokrasti skalnik11
Lasiommata maeraveliki skalnik25
Lasiommata petropolitanaplaninski skalnik11
Pyrgus malvaenavadni slezovček43
Pyrgus alveuszelenosivi slezovček5
Pyrgus armoricanusjagodnjakov slezovček5
Pyrgus carthamiveliki slezovček8
Pyrgus andromedaeplaninski slezovček8
Spialia sertoriusrdečkasti venčar12
Carcharodus alceaeslezenovčev kosmičar11
Thymelicus acteonlunolisi debeloglavček1
Thymelicus lineolakratkočrti debeloglavček11
Thymelicus sylvestrisdolgočrti debeloglavček15
Brenthis1
Colias6
Cupido1
Erebiarjavčki8
Melitaea5
Pieris2
Plebejus5
Polyommatus3
Pyrgusslezovčki3
Thymelicus3
LycaenidaeModrini1
NymphalidaePisančki4
RhopaloceraDnevni metulji1
Perla marginata1
Perla pallida1
Chloroperla2
Perla1
Eptesicus nilssoniiseverni netopir2
Eptesicus serotinuspozni netopir56
Myotis brandtiiBrandtov netopir9
Myotis capacciniidolgonogi netopir13
Myotis daubentoniiobvodni netopir57
Myotis emarginatusvejicati netopir129
Miniopterus schreibersiidolgokrili netopir95
Myotis (mali)skupina manjših vrst roda navadnih netopirjev7
Myotis myotisnavadni netopir207
Myotis myotis/blythii oxygnathusnavadni/ostrouhi netopir146
Myotis mystacinus s.lat.skupina brkatega netopirja21
Myotis mystacinus/brandtiibrkati/Brandtov netopir1
Myotis nattereriresasti netopir20
Nyctalus lasiopterusveliki mračnik1
Nyctalus leislerigozdni mračnik6
Nyctalus noctulanavadni mračnik33
Pipistrellus kuhliibelorobi netopir25
Plecotus auritusrjavi uhati netopir31
Plecotus austriacussivi uhati netopir22
Pipistrellus nathusiiNathusijev netopir17
Pipistrellus pipistrellusmali netopir22
Pipistrellus pygmaeusdrobni netopir19
Rhinolophus euryalejužni podkovnjak15
Rhinolophus ferrumequinumveliki podkovnjak188
Rhinolophus hipposiderosmali podkovnjak448
Vespertilio murinusdvobarvni netopir9
Nyctalusmračniki1
Pipistrellusmali netopirji4
Plecotusuhati netopirji17
Rhinolophuspodkovnjaki8
MammaliaSesalci7
CarnivoraZveri3
RodentiaGlodalci6
ArvicolidaeVoluharji11
CervidaeJeleni1
GliridaePolhi1
MuridaeMiši, Voluharice in Hrčki6
MustelidaeKune1
SoricidaeRovke7
Apodemusbelonoge miši5
Erinaceusježi7
Martesprave kune2
Neomysrdečezobe povodne rovke3
Capra ibexalpski kozorog33
Rupicapra rupicapragams6
Capreolus capreolussrna73
Cervus elaphusnavadni jelen14
Sus scrofadivji prašič, divja svinja8
Canis lupusvolk3
Vulpes vulpeslisica18
Felis silvestrisdivja mačka4
Lutra lutravidra164
Martes foinakuna belica7
Martes marteskuna zlatica1
Meles melesjazbec22
Mustela ermineahermelin1
Mustela nivalismala podlasica4
Mustela putoriusdihur11
Crocidura suaveolensvrtna rovka1
Neomys fodienspovodna rovka1
Sorex alpinusgorska rovka3
Sorex araneusgozdna rovka5
Sorex minutusmala rovka1
Suncus etruscusetruščanska rovka21
Talpa europaeanavadni krt27
Arvicola terrestrisveliki voluhar1
Clethrionomys glareolusgozdna voluharica7
Microtus arvalispoljska voluharica5
Ondatra zibethicuspižmovka7
Castor fiberbober408
Cricetus cricetushrček (veliki hrček)2
Dryomys niteduladrevesni polh1
Glis glisnavadni polh9
Muscardinus avellanariuspodlesek18
Apodemus agrariusdimasta miš11
Apodemus flavicollisrumenogrla miš5
Micromys minutuspritlikava miš7
Mus musculushišna miš2
Rattus norvegicussiva podgana14
Marmota marmotaalpski svizec4
Sciurus vulgarisveverica20
Lepus europaeuspoljski zajec11
RhinolophidaePodkovnjaki3
VespertilionidaeGladkonosi netopirji2
AvesPtice31
Anasrace1
Ansergosi1
Myotis daubentonii/capacciniiobvodni/dolgonogi netopir4
Columbagolobi1
Cygnuslabodi4
Dendrocoposdetli1
Panorpa6
Ficedulamuharji2
Chioneasnežne muhe1
Larusgalebi5
Limosakljunači1
Pluvialisprosenke1
Tringamartinci3
Turdusdrozgi1
Aix galericulatamandarinka10
Larinioides1
Calidris canutusveliki prodnik1
Spilostethus saxatilisosatova vitezovka4
Charadrius dubiusmali deževnik12
Ciconia nigračrna štorklja29
Cygnus atratusčrni labod4
Salmo trutta m. lacustrisjezerska postrv8
Sparus auratusorada (zlatobrov)1
Graphosoma italicum3
Ficedula hypoleucačrnoglavi muhar1
Lanius colluriorjavi srakoper17
Melitaea britomartistemni pisanček12
Calocoris affinis1
Capsodes mat1
Parus caeruleusplavček12
Phylus melanocephalus1
Nagusta goedeli2
Tringa glareolamočvirski martinec3
ReptiliaPlazilci1
PiscesRibe233
EphemeropteraEnodnevnice13
ColeopteraHrošči185
OrthopteraRavnokrilci, Kobilice4
PlantaeRastline120
Caretta carettaglavata kareta2
EmydidaeSklednice6
Emys orbicularismočvirska sklednica2607
Testudo hermannigrška kornjača10
Testudo graecamavrska kornjača2
Hemidactylus turcicusturški gekon6
Tarentola mauritanicapozidni gekon2
LacertidaeKuščarice9
Algyroides nigropunctatusčrnopikčasta kuščarica55
Podarcis muralispozidna kuščarica368
Podarcis siculusprimorska kuščarica46
SerpentesKače11
Coronella austriacasmokulja208
Elaphe longissimagož (navadni gož)3
Elaphe quatuorlineataprogasti gož4
Natrix natrixbelouška305
Natrix tessellatakobranka265
Vipera ammodytesmodras83
Vipera berusnavadni gad60
Natrixvodarice16
Viperagadi1
Saga pedožagarica3
Cerambyx1
Cucujus cinnaberinusškrlatni kukuj1
Lucanus cervusrogač68
Colletes cuniculariusvrbova opnarka1
Eriogaster cataxhromi volnoritec631
Proserpinus proserpinasvetlinov veščec2
Astacus1
GastropodaPolži59
Eudontomyzon vladykovidonavski potočni piškur135
Helix1
Helix pomatiaveliki vrtni polž26
BivalviaŠkoljke14
Unioškržek18
Unio elongatuluspodolgovati škržek20
HirudineaPijavke30
Hirudo2
Hirudo medicinalismedicinska pijavka16
PoriferaSpužve1
Dreissena polymorphapotujoča trikotničarka117
AnatidaePlovci1
Lymnaeidae6
Planorbidae2
Sphaeriidae3
Unionidae21
ZonitidaePasarji4
Viviparuskalužnice2
Lymnaeamlakarji8
Planorbis2
Oxyloma1
Arionlazarji6
Limaxslinarju1
Cochlodinakohlodine1
Anodontabrezzobke65
Sphaeriumkrožci1
Cochlostoma septemspiralesedmerospiralni sadar1
Viviparus viviparusživorodna kalužnica1
Pomatias eleganslepa okrogloustka1
Lymnaea stagnalisveliki mlakar5
Planorbarius corneusroženi svitek2
Chondrula tridenstrizobi požrešnik2
Succinea putrisnavadna jantarica2
Oxyloma elegansvitka jantarnica1
Rumina decollataodlomljena govnačka1
Limax maximusveliki slinar1
Trichia hispida1
Arianta arbustorumdrevesni polž2
Cepaea hortensisvrtnik1
Cepaea nemoralismali vrtni polž4
Eobania vermiculata2
Helix aspersaslamnatorumeni vrtni polž2
Unio pictorumslikarski škržek77
HymenopteraKožekrilci22
ApidaePrave čebele2
DipteraDvokrilci26
AlaudidaeŠkrjanci1
PicidaeŽolne1
LaridaeGalebi12
SesiidaeSteklokrilci1
Bembecia ichneumoniformis2
ZygaenidaeOvniči (Ivanjščice)8
Adscita3
Zygaena50
Zygaena purpuralis18
Zygaena carniolicakranjski ovnič22
Zygaena loti12
Zygaena osterodensis3
Zygaena viciae4
Zygaena transalpina7
Zygaena filipendulae52
Zygaena lonicerae1
SalmonidaeLososi16
CyprinidaeKrapovci6
PercidaePravi ostriži2
Hucho huchosulec61
Salmopostrvi19
Hypophthalmichthyssivi tolstolobiki1
Carassiuskoreslji6
Barbusmrene2
Gobioglobočki4
Rutilusrdečeoke1
Cobitisnežice2
Gymnocephalusokuni1
Gasterosteuszeti22
Anguilla anguillajegulja10
Thymallus thymalluslipan67
Salmo truttapostrv350
Cyprinus carpiokrap155
Barbus barbusmrena76
Barbus plebejusgrba29
Tinca tincalinj79
Pelecus cultratussabljarka6
Chondrostoma nasuspodust183
Vimba vimbaogrica22
Abramis bramaploščič84
Blicca bjoerknaandroga26
Alburnus alburnuszelenika52
Alburnoides bipunctatuspisanka42
Phoxinus phoxinuspisanec91
Aspius aspiusbolen32
Scardinius erythrophthalmusrdečeperka69
Ctenopharyngodon idellabeli amur15
Leuciscus leuciscusklenič33
Leuciscus idusjez16
Misgurnus fossilisčinklja76
Cobitis elongatavelika nežica37
Esox luciusščuka161
Umbra kramerivelika senčica30
Gymnocephalus cernuanavadni okun48
Zingel zingelčep25
Zingel streberupiravec16
Perca fluviatilisnavadni ostriž84
Micropterus salmoidespostrvji ostriž10
Lepomis gibbosussončni ostriž112
Lota lotamenek39
Haemopis sanguisugakonjska pijavka6
Tyto alba guttatapegasta sova1
Podiceps cristatusčopasti ponirek23
BryophytaMahovi44
Leucobryum1
Sphagnum26
Polytrichum2
Fontinalis3
Sphagnum palustre3
Polytrichum strictum1
Polytrichum formosum1
Ctenidium molluscum1
CarabidaeKrešiči3
CerambycidaeKozlički13
ChrysomelidaeLepenci4
CurculionidaeRilčkarji13
GeotrupidaeVeliki govnači6
HydrophilidaePotapniki1
LampyridaeKresnice2
ScarabaeidaeSkarabeji2
StaphylinidaeKratkokrilci2
Clytus1
Prionus coriariusstrojar (usnjar)15
Rhagium sycophanta2
Rhagium mordaxzalubni kozliček4
Strangalia maculatapegasti vitki kozliček1
Strangalia melanura1
Saphanus piceus1
Cerambyx scopoliiSkopolijev kozliček, mali hrastov kozliček5
Stenopterus rufus1
Molorchus minor1
Aromia moschatamoškatni kozliček4
Phymatodes testaceus1
Clytus arietisosasti kozliček1
Isotomus speciosus1
Anaglyptus mysticus1
Morimus funereusbukov kozliček56
Lamia textorčrni kosec (tkalski kozliček)18
Mesosa curculionoides1
Agapanthia villosoviridescens7
Oberea oculata1
Phytoecia cylindrica1
CladoceraVodne bolhe1
Hylotrupes bajulushišni kozliček1
Ardea albavelika bela čaplja5
Hirundo rupestrisskalna lastovka10
CharadriiformesPobrežniki2
PasseriformesPevci1
Lacerta viridis complex (viridis/bilineata)305
Elasmostethus minor2
Leptidea sinapis/reali19
Pyrgus malvoideszahodni slezovček1
Pyrgus malvae/malvoides3
Trachemys scripta elegansrdečevratka158
Cobitis bilineataprimorska nežica12
Sabanejewia balcanicazlata nežica26
Rutilus aulamazenica11
Salmo marmoratussoška postrv57
Aphanius fasciatussolinarka4
Tracheophyta45
Acerjavor1
Achillearman3
Aconitumpreobjeda3
Agrostisšopulja3
Ajugaskrečnik2
Alismaporečnik40
Alliumluk9
Anthyllisranjak1
Aquilegiaorlica7
Arctiumrepinec5
Aristolochiapodraščec41
Arumkačnik2
Asparagusbeluš1
Aspleniumsršaj4
Barbareabarbica1
Batrachiumvodna zlatica1
Bellismarjetica2
Bidensmrkač15
Brachypodiumglota1
Bromusstoklasa1
Calamagrostisšašulica1
Callitrichežabji las123
Campanulazvončica4
Cardaminepenuša4
Carduusbodak4
Carexšaš55
Centaureaglavinec2
Centauriumtavžentroža6
Cephalantheranaglavka1
Cerastiumsmiljka1
Ceratophyllumrogolist16
Chamaecytisusrelika5
Cirsiumosat12
Corydalispetelinček6
Crataegusglog125
Cuscutapredenica7
Cynodonpesjak1
Cyperusostrica4
Dactylorhizaprstasta kukavica26
Dianthusklinček17
Digitalisnaprstec3
Diphasiastrumdvorednik1
Dipsacusščetica1
Dorycniumšpanska detelja2
Droserarosika4
Eleocharissita26
Elodeavodna kuga30
Epilobiumvrbovec1
Epipactismočvirnica2
Equisetumpreslica1
Eriophorummunec113
Erysimumšebenik3
Euphorbiamleček2
Euphrasiasmetlika4
Fallopiadresnik, slakovec19
Festucabilnica6
Fragariajagodnjak2
Frangulakrhlika1
Fraxinusjesen10
Fumariarosnica1
Gageapasja čebulica3
Galeobdolonrumenka2
Galeopsiszebrat1
Genistakošeničica5
Gentianasvišč17
Gentianellasviščevec14
Geraniumkrvomočnica2
Gladiolusmeček34
Globulariamračica3
Glyceriasladika6
Gymnadeniakukovičnik1
Helianthemumpopon1
Helianthussončnica1
Helleborusteloh6
Hemerocallismaslenica2
Heracleumdežen1
Hieraciumškržolica3
Homogyneplaninšček1
Hottoniagrebenika1
Hypericumkrčnica1
Irisperunika5
Juncusločje31
Knautiagrabljišče3
Lactucaločika1
Larixmacesen1
Lathyrusgrahor4
Lemnavodna leča19
Leontodonjajčar, otavčič2
Leucanthemumivanjščica23
Linumlan6
Lithospermumželeznik4
Lonicerakosteničevje1
Lycopodiumlisičjak1
Lysimachiapijavčnica2
Malvaslezenovec5
Melampyrumčrnilec1
Menthameta14
Monotropasamovratec1
Muscarihrušica1
Myosotisspominčica10
Myriophyllumrmanec25
Volucella pellucens2
Nigritellamurka1
Nupharblatnik2
Nymphaealokvanj28
Oenanthesovec10
Oenotherasvetlin4
Volucella zonariasršenjelika trepetavka2
Onobrychisturška detelja30
Onopordumkozjica1
Onosmardeči koren1
Origanumdobra misel13
Ornithogalumptičje mleko13
Orobanchepojalnik33
Oxaliszajčja deteljica1
Oxycoccusmahovnica3
Paeoniapotonika3
Parthenocissusvinika7
Paulownia5
Pedicularisušivec1
Petasitesrepuh12
Phleummačji rep2
Phyteumarepuš5
Pinusbor2
Plantagotrpotec2
Platantheravimenjak1
Platanusplatana19
Polygalagrebenuša7
Polygonatumsalomonov pečat3
Polygonumdresen5
Polypodiumsladka koreninica3
Polystichumpodlesnica1
Populustopol20
Potamogetondristavec111
Potentillapetoprstnik9
Primulajeglič5
Prunussliva2
Pulmonariapljučnik6
Pulsatillakosmatinec6
Pyrolazelenka1
Quercushrast20
Ranunculuszlatica30
Rhinanthusškrobotec6
Rhododendronsleč4
Rorippapotočarka1
Rosašipek23
Rubusrobida12
Rudbeckiarudbekija1
Rumexkislica7
Sagittariastreluša2
Salixvrba76
Salviakadulja1
Sanguisorbastrašnica1
Saponariamilnica1
Saxifragakamnokreč3
Scabiosagrintavec1
Schoenoplectusbiček6
Scillamorska čebulica1
Scirpussitec3
Sedumhomulica6
Sempervivumnetresk4
Seneciogrint1
Soldanellaalpski zvonček1
Solidagozlata rozga20
Sorbusjerebika, mokovec1
Sparganiumježek22
Spiraeamedvejka5
Tamarixtamariša1
Taraxacumregrat5
Ferdinandea1
Thlaspimošnjak1
Thymusmaterina dušica11
Tilialipa2
Tragopogonkozja brada8
Trifoliumdetelja1
Triticumpšenica2
Typharogoz21
Ulmusbrest8
Utriculariamešinka2
Valerianašpajka6
Valerianellamotovilec3
Verbascumlučnik6
Veronicajetičnik1
Viciagrašica1
Vincazimzelen1
Violavijolica18
Vitisvinska trta16
Vulpiabingeljc4
Xanthiumbodič1
Abies albajelka10
Abutilon theophrastibaržunasti oslez22
Acer campestremaklen22
Acer monspessulanumtrokrpi javor2
Acer negundoamerikanski javor28
Acer platanoidesostrolistni javor3
Acer tataricumtatarski javor1
Achillea clavenaeplaninski pelin2
Achillea millefoliumnavadni rman2
Achillea roseoalbarožnatobeli rman1
Achillea ptarmicapehtranov rman7
Acinos alpinusalpski šetrajnik8
Acinos arvensisnjivski šetrajnik1
Aconitum variegatumpisana preobjeda2
Acorus calamuspravi kolmež5
Actaea spicatanavadna črnoga7
Adenostyles alliariaedlakavi lepen4
Adenostyles glabragoli lepen3
Adiantum capillus-venerisvenerini laski7
Adoxa moschatellinanavadna pižmica5
Aegopodium podagrarianavadna regačica7
Aesculus hippocastanumnavadni divji kostanj7
Aethionema saxatilenavadna kamnica1
Agrimonia eupatorianavadni repik9
Agrostemma githagonavadni kokalj20
Eriosoma lanuginosum1
Agrostis caninapasja šopulja2
Agrostis tenuislasasta šopulja1
Ajuga genevensisdlakavi skrečnik2
Ajuga reptansplazeči skrečnik6
IchneumonidaePravi najezdniki2
Alisma plantago-aquatica agg.skupina trpotčastega porečnika29
Alisma lanceolatumsuličastolistni porečnik23
Alisma plantago-aquaticatrpotčasti porečnik33
Alliaria petiolatačesnovka6
Allium angulosumrobati luk10
Allium scorodoprasumdivji luk5
Allium ursinumčemaž50
Allium victorialisvanež5
Allium vinealevinograjski luk1
Alnus glutinosačrna jelša76
Alnus incanasiva jelša9
Alnus viridiszelena jelša1
Alopecurus aequaliskratkoresi lisičji rep15
Alopecurus pratensistravniški lisičji rep21
Althaea officinalisnavadni slez4
Alyssum alyssoidesnavadni grobeljnik2
Amaranthus retroflexusnavadni ščir1
Ambrosia artemisiifoliapelinolistna žvrklja21
Amelanchier ovalisšmarna hrušica12
Anacamptis pyramidalispiramidasti pilovec66
Anagallis arvensisnavadna kurja češnjica4
Anchusa officinalisnavadni volovski jezik5
Andromeda polifolianavadna rožmarinka, divji rožmarin1
Androsace lacteamlečnobeli oklep1
Anemone nemorosapodlesna vetrnica18
Angelica sylvestrisnavadni gozdni koren4
Antennaria dioicanavadna majnica5
Anthemis arvensisnjivska pasja kamilica9
Anthericum ramosumnavadni kosmuljek13
Anthoxanthum odoratumdišeča boljka7
Anthriscus sylvestrisgozdna krebuljica3
Anthyllis vulnerariapravi ranjak16
Aphanes arvensisnavadna njivka2
Aposeris foetidanavadna smrdljivka3
Aquilegia einseleanaEinselejeva orlica2
Aquilegia vulgaris agg.skupina navadne orlice4
Aquilegia atratačrnikastovijolična orlica8
Aquilegia vulgarisnavadna orlica2
Arabidopsis thaliananavadni repnjakovec8
Arabis hirsutadlakavi repnjak4
Arabis turritaslokastoplodni repnjak8
Arctium lappanavadni repinec6
Arctium nemorosumgozdni repinec3
Arctium tomentosumvolnati repinec9
Arctostaphylos uva-ursivednozeleni gornik3
Aremonia agrimonoidesnavadni strček2
Arenaria serpyllifolianavadna peščenka1
Aristolochia clematitisnavadni podraščec38
Armeria alpinaalpski pečnik3
Armoracia rusticananavadni hren2
Arnica montananavadna arnika18
Arrhenatherum elatiusvisoka pahovka9
Artemisia vulgaris agg.skupina navadnega pelina1
Arum maculatum agg.skupina pegastega kačnika3
Arum italicumlaški kačnik1
Arum maculatumpegasti kačnik18
Aruncus dioicusnavadno kresničevje10
Arundo donaxnavadna kanela11
Asarum europaeumnavadni kopitnik6
Asclepias syriacasirska svilnica32
Asparagus officinalisnavadni beluš4
Asperula cynanchicahribska perla1
Asphodelus albusnavadni zlati koren23
Asplenium ruta-murariapozidna rutica14
Asplenium seelosiiSeelosov sršaj1
Asplenium trichomanesrjavi sršaj11
Asplenium viridezeleni sršaj1
Aster alpinusalpska nebina5
Aster amellusgorska nebina9
Aster bellidiastrummarjetičasta nebina5
Aster linosyriszlata nebina5
Aster tripoliumobmorska nebina1
Astragalus glycyphyllossladki grahovec6
Astrantia bavaricabavarski zali kobulček1
Astrantia majorveliki zali kobulček9
Astrantia major subsp. major4
Athyrium filix-feminanavadna podborka3
Atropa bella-donnavolčja češnja12
Barbarea vulgarisnavadna barbica2
Bartsia alpinaalpska barčija1
Bellis perennisnavadna marjetica3
Berberis vulgarisnavadni češmin24
Berula erectaozkolistni koščec4
Betonica officinalisnavadni čistec6
Betula pendulanavadna breza19
Bidens cernuacelolistni mrkač2
Bidens frondosačrnoplodni mrkač4
Bidens tripartitatridelni mrkač2
Biscutella laevigatanavadna šparnica4
Blackstonia perfoliatapreraslolistna grenčica3
Blechnum spicantrebrenjača8
Bolboschoenus maritimusobmorska srpica4
Botrychium lunarianavadna mladomesečina1
Botrychium virginianumvirginijska mladomesečina1
Brachypodium pinnatum agg.skupina navadne glote3
Brachypodium pinnatumnavadna glota3
Brachypodium rupestreskalna glota8
Brassica napusnavadna ogrščica3
Brassica raparepa2
Briza medianavadna migalica5
Bromus erectus agg.skupina pokončne stoklase2
Bromus erectuspokončna stoklasa2
Bromus hordeaceus agg.skupina ječmenaste stoklase1
Bromus hordeaceusječmenasta stoklasa1
Bromus secalinusžitna stoklasa2
Broussonetia papyriferapapirjevka2
Buddleja davidiiDavidova budleja20
Buglossoides purpurocaeruleaškrlatnomodro ptičje seme2
Buphthalmum salicifoliumvrbovolistni primožek15
Butomus umbellatuskobulasta vodoljuba47
Buxus sempervirensnavadni pušpan1
Calamagrostis epigejosnavadna šašulica10
Calamagrostis variapisana šašulica1
Calla palustrismočvirska kačunka17
ProtozoaPraživali1
Callitriche palustris agg.skupina navadnega žabjega lasu5
Callitriche cophocarpamnogolistni žabji las1
Calluna vulgarisjesenska vresa16
Caltha palustrisnavadna kalužnica51
Calystegia sepiumnavadni plotni slak4
Campanula barbatabrkata zvončica1
Campanula cochleariifoliatrebušasta zvončica2
Campanula glomerataklobčasta zvončica13
Campanula patularazprostrta zvončica12
Campanula persicifoliabreskovolistna zvončica6
Campanula rapunculoidesrepuščevolistna zvončica2
Campanula rapunculusrepuščeva zvončica4
Campanula rotundifoliaokroglolistna zvončica3
Campanula scheuchzeriScheuchzerjeva zvončica1
Campanula thyrsoidesšopasta zvončica8
Campanula tracheliumkoprivasta zvončica3
Capsella bursa-pastorisnavadni plešec1
Capsella rubellardečkasti plešec4
Cardamine amaragrenka penuša7
Cardamine flexuosagozdna penuša3
Cardamine hirsutadlakava penuša5
Cardamine impatienspenuša nedotika3
Cardamine pratensis agg.skupina travniške penuše7
Cardamine pratensistravniška penuša4
Cardamine resedifoliakatančevolistna penuša3
Cardamine trifoliatrilistna penuša5
Cardaminopsis arenosapeskovni penušnjek3
Cardaminopsis halleriHallerjev penušnjek1
Cardaria drabanavadni poprovnik1
Carduus nutanskimasti bodak1
Carex acutiformisostroluski šaš12
Carex albabeli šaš2
Pechipogo strigilata1
Carex bohemicačeški šaš10
Carex brizoidesmigalični šaš14
Carex buekiiBuekov šaš13
Carex caryophylleapomladanski šaš15
Carex davallianasrhki šaš5
Carex digitataprstasti šaš3
Carex echinatabodičnati šaš2
Carex elatatogi šaš45
Carex elongatapodaljšani šaš16
Carex ferruginearjastorjavi šaš1
Carex flaccasinjezeleni šaš7
Carex flava agg.skupina rumenega šaša6
Carex flavarumeni šaš6
Carex hirtadlakavi šaš6
Carex micheliiMichelijev šaš1
Carex montanagorski šaš2
Carex mucronataostnati šaš2
Carex divulsazeleni šaš1
Carex spicataklasasti šaš2
Carex nigračrni šaš1
Carex pallescensbledi šaš9
Carex paniceaproseni šaš5
Carex pendulaprevisni šaš4
Carex pilosavejicati šaš7
Carex piluliferaobloplodni šaš2
Carex pseudocyperuspaostrični šaš13
Carex remotamlahavi šaš12
Carex ripariaobrežni šaš19
Carex rostratakljunasti šaš3
Carex strigosaozkoklasi šaš30
Carex sylvaticagozdni šaš4
Carex tomentosapolstenoplodni šaš14
Carex umbrosasenčni šaš11
Carex vesicariamehurjasti šaš7
Carex vulpina agg.skupina lisičjerepega šaša2
Carex otrubaepodlesni šaš4
Carex vulpinalisičjerepi šaš7
Carlina acaulisbodeča neža13
Carpinus betulusnavadni gaber26
Carum carvinavadna kumina1
Castanea sativapravi kostanj21
Celtis australisnavadni koprivovec23
Centaurea cyanusplavica17
Centaurea jaceanavadni glavinec2
Centaurea montana agg.skupina gorskega glavinca3
Centaurea montanagorski glavinec4
Centaurium erythraeanavadna tavžentroža6
Cephalanthera damasoniumbleda naglavka9
Cephalanthera longifoliadolgolistna naglavka37
Cephalanthera rubrardeča naglavka9
Cerastium arvense subsp. arvense2
Cerastium tenoreanumTenorejeva smiljka1
Cerastium glomeratumklobčasta smiljka2
Ceratophyllum demersumnavadni rogolist10
Cerinthe minormala voščica1
Ceterach officinarumnavadna slatinka15
Chaerophyllum hirsutum agg.skupina dlakavega trebelja3
Chamaecytisus hirsutusdlakava relika7
Chamaecytisus ratisbonensisregensburška relika, nemška relika2
Chamaecytisus supinusnizka relika5
Chamaespartium sagittalenavadna prevezanka9
Chamorchis alpinaalpska cepetuljka1
Chelidonium majuskrvavi mlečnik6
Chenopodium albumbela metlika3
Chenopodium ficifoliumsmokvolistna metlika1
Chenopodium glaucumsinjezelena metlika3
Chenopodium polyspermummnogosemenska metlika10
Chrysosplenium alternifoliumpremenjalnolistni vraničnik9
Cicerbita alpinanavadna gorska ločika3
Cichorium intybusnavadni potrošnik12
Circaea lutetianaveliki nadlišček5
Cirsium acaulebrezstebelni osat2
Cirsium arvensenjivski osat8
Cirsium canumsivi osat5
Cirsium eriophorumvolnatoglavi osat14
Cirsium oleraceummehki osat8
Cirsium palustremočvirski osat7
Cirsium rivularepotočni osat18
Cirsium spinosissimumtrnati osat2
Cirsium vulgarenavadni osat5
Cladium mariscusnavadna rezika9
Clematis alpinaplaninski srobot8
Clematis integrifoliacelolistni srobot15
Clematis rectapokončni srobot3
Clematis vitalbanavadni srobot18
Clematis viticellajužni srobot4
Clinopodium vulgarenavadna mačja zel2
Coeloglossum viridezeleni volčji jezik3
Colchicum autumnalejesenski podlesek15
Colutea arborescensdrevesasta mehurka7
Commelina communisnavadna komelina3
Consolida ajacisvrtna ostrožica1
Convallaria majalisšmarnica11
Convolvulus arvensisnjivski slak3
Conyza canadensiskanadska hudoletnica5
Corallorrhiza trifidatrikrpi koralasti koren2
Cornus masrumeni dren28
Cornus sanguineardeči dren32
Cornus sericeasivi dren4
Coronilla coronatagorska šmarna detelja7
Coronilla emerusgrmičasta šmarna detelja7
Coronilla scorpioidesenoletna šmarna detelja3
Coronilla vaginalisnožničnolistna šmarna detelja2
Cortusa matthioliMatthiolijeva kortuzovka1
Corydalis cavavotli petelinček27
Corydalis ochroleucabledorumeni petelinček1
Corydalis solidačvrsti petelinček4
Corylus avellananavadna leska36
Cotinus coggygrianavadni ruj40
Cotoneaster integerrimusnavadna panešplja1
Cotoneaster tomentosusdlakava panešplja4
Crataegus monogynaenovrati glog4
Crepis biennisdvoletni dimek2
Crepis foetidasmrdljivi dimek4
Crepis paludosamočvirski dimek1
Cruciata glabragola dremota5
Cruciata laevipesnavadna dremota5
Cyclamen purpurascensnavadna ciklama12
Cydonia oblonganavadna kutina2
Cymbalaria muraliszidni poponec3
Cynoglossum officinalenavadni pasji jezik3
Cynosurus cristatusnavadni pasji rep5
Cyperus flavescensrumenkasta ostrica5
Cyperus fuscusčrnordeča ostrica40
Cyperus glomeratusklobčasta ostrica25
Cyperus longusdolgolistna ostrica3
Cyperus michelianusMichelijeva ostrica14
Cypripedium calceoluslepi čeveljc13
Dactylorhiza incarnatamesnordeča prstasta kukavica22
Dactylorhiza maculata subsp. maculatapegasta prstasta kukavica1
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica8
Dactylorhiza majalismajska prstasta kukavica29
Dactylorhiza sambucinabezgova prstasta kukavica12
Danthonia decumbenstrizoba oklasnica4
Carabus gigas9
Daphne cneorumdišeči volčin19
Daphne laureolalovorolistni volčin16
Daphne mezereumnavadni volčin11
Daphne striataprogasti volčin1
Datura stramoniumnavadni kristavec5
Daucus carotanavadno korenje5
Deschampsia cespitosarušnata masnica13
Dianthus armeriasrhki klinček6
Dianthus barbatusbrkati klinček9
Dianthus carthusianorumnavadni klinček5
Dianthus deltoidesdeltasti klinček2
Dianthus monspessulanusmontpellierski klinček1
Dianthus superbusčudoviti klinček1
Dianthus sylvestrisdivji klinček2
Dictamnus albusnavadni jesenček22
Digitalis grandifloravelecvetni naprstec9
Dipsacus fullonumdivja ščetica12
Dipsacus pilosusdlakava ščetica5
Doronicum austriacumavstrijski divjakovec5
Doronicum glacialeledeniški divjakovec1
Doronicum grandiflorumvelecvetni divjakovec2
Dorycnium germanicummalocvetna španska detelja1
Draba aizoidesvednozelena gladnica6
Draba muralispozidna gladnica3
Drosera anglicadolgolistna rosika7
Drosera intermediasrednja rosika7
Drosera rotundifoliaokroglolistna rosika22
Dryas octopetalaalpska velesa7
Dryopteris carthusianabodičasta glistovnica2
Dryopteris dilatataširokolistna glistovnica3
AlgaeAlge55
Dryopteris filix-masnavadna glistovnica3
Dryopteris villariiVillarjeva glistovnica1
Duchesnea indicaindijski jagodnjak8
Ecballium elateriumnavadni štrkavec4
Chara11
Echinochloa crus-gallinavadna kostreba4
Echinocystis lobataoljna bučka58
Echinops sphaerocephalusoblasti bodoglavec3
Echium vulgarenavadni gadovec17
Eleocharis acicularisiglasta sita8
Eleocharis ovatajajčasta sita1
Eleocharis palustris agg.skupina močvirske site13
Eleocharis palustrismočvirska sita3
Eleusine indicaindijska prosenka2
Elodea canadensisvodna kuga24
Epilobium hirsutumdlakavi vrbovec5
Epimedium alpinumalpski vimček10
Epipactis atrorubenstemnordeča močvirnica55
Epipactis helleborine agg.skupina širokolistne močvirnice5
Epipactis helleborineširokolistna močvirnica2
Epipactis leptochilaozkoustna močvirnica3
Epipactis muelleriMüllerjeva močvirnica2
Epipactis microphylladrobnolistna močvirnica3
Epipactis palustrisnavadna močvirnica60
Epipactis purpuratapurpurna močvirnica3
Epipogium aphyllumbrezlistni nadbradec2
Equisetum arvensenjivska preslica3
Equisetum fluviatilevodna preslica12
Equisetum hyemalezimska preslica41
Equisetum palustremočvirska preslica6
Equisetum sylvaticumgozdna preslica2
Equisetum telmateiavelika preslica14
Eranthis hyemalisnavadna jarica14
Erechtites hieraciifoliaameriški pagrint1
Erigeron annuusenoletna suholetnica16
Eriophorum angustifoliumozkolistni munec9
Eriophorum latifoliumširokolistni munec11
Eriophorum scheuchzeriScheuchzerjev munec2
Erodium cicutariumnavadni čapljevec4
Erophila vernaspomladanska kokošnica3
Eryngium amethystinumametistasta možina10
Erysimum odoratumdišeči šebenik3
Erysimum sylvestregozdni šebenik2
Euonymus europaeanavadna trdoleska35
Euonymus latifoliaširokolistna trdoleska9
Eupatorium cannabinumkonjska griva82
Euphorbia amygdaloidesmandljevolistni mleček7
Euphorbia cyparissiascipresasti mleček7
Euphorbia dulcissladki mleček4
Euphorbia esulaostri mleček22
Euphorbia helioscopiasončni mleček1
Euphorbia lathyriskrižnolistni mleček5
Euphorbia lucidableščeči mleček5
Euphorbia platyphyllosširokolistni mleček7
Euphorbia verrucosabradavičasti mleček8
Euphorbia villosadlakavi mleček2
Euphrasia rostkoviana agg.skupina navadne smetlike1
Euphrasia rostkoviana subsp. montananavadna smetlika (poletna oblika2
Euphrasia strictatoga smetlika1
Fagopyrum esculentumnavadna ajda3
Fallopia convolvulusnavadni slakovec3
Fallopia dumetorumhostni slakovec3
Festuca arundinaceatrstikasta bilnica1
Festuca giganteaorjaška bilnica2
Nascia cilialis1
Ficus caricanavadni smokvovec5
Filipendula ulmariabrestovolistni oslad24
Filipendula vulgarisnavadni oslad29
Fragaria moschatamuškatni jagodnjak5
Fragaria vescanavadni jagodnjak8
Fragaria viridiszeleni jagodnjak11
Frangula alnusnavadna krhlika13
Fraxinus excelsiorveliki jesen36
Fraxinus ornusmali jesen13
Fritillaria meleagrismočvirska logarica203
Fumana procumbenspolegla poljanka1
Fumaria officinalisnavadna rosnica2
Gagea lutearumena pasja čebulica12
Gagea spathaceanožničava pasja čebulica3
Galanthus nivalisnavadni mali zvonček42
Galega officinalisnavadna jastrebina7
Galeopsis pubescenspuhasti zebrat3
Galeopsis speciosapisani zebrat7
Galeopsis tetrahitnavadni zebrat3
Galinsoga ciliatavejicati rogovilček2
Galinsoga parvifloradrobnocvetni rogovilček2
Galium aparineplezajoča lakota5
Galium borealeseverna lakota1
Galium albumbela lakota2
Galium lucidumbleščeča lakota2
Galium odoratumdišeča lakota3
Galium elongatumpodolgasta lakota3
Galium uliginosumbarska lakota1
Galium verumprava lakota2
Galium wirtgeniiwirtgenova lakota1
Genista germanicanemška košeničica8
Genista pilosadlakava košeničica5
Gentiana acauliskochov svišč1
Gentiana clusiiclusijev svišč11
Gentiana cruciatanavzkrižnolistni svišč25
Gentiana luteakošutnik4
Gentiana pannonicapanonski svišč6
Gentiana pneumonanthemočvirski svišč57
Gentiana utriculosatrebušasti svišč6
Gentiana vernazaspanček9
Gentianella ciliataresasti sviščevec5
Gentianella germanicanemški sviščevec1
Geranium columbinumgolobja krvomočnica4
Geranium dissectumnacepljenolistna krvomočnica2
Geranium lucidumblesteča krvomočnica8
Geranium macrorrhizumkorenikasta krvomočnica4
Geranium palustremočvirska krvomočnica5
Geranium phaeumrjavordeča krvomočnica13
Geranium phaeum subsp. lividum1
Geranium pratensetravniška krvomočnica5
Geranium pusillumpritlična krvomočnica4
Geranium pyrenaicumpirenejska krvomočnica2
Geranium purpureumškrlatnordeča krvomočnica1
Geranium robertianumsmrdljička10
Geranium sanguineumkrvavordeča krvomočnica19
Geranium sylvaticumgozdna krvomočnica4
Geum montanumgorska sretena2
Geum rivalepotočna sretena5
Geum urbanumnavadna sretena5
Glechoma hederaceabršljanasta grenkuljica2
Globularia cordifoliasrčastolistna mračica8
Globularia nudicaulisgolostebelna mračica3
Globularia punctatanavadna mračica21
Glyceria maximavelika sladika17
Glyceria striataprogasta sladika1
Goodyera repensplazeča mrežolistnica5
Gratiola officinalisnavadna božja milost7
Gymnadenia conopseanavadni kukovičnik104
Gymnadenia conopsea subsp. densiflora3
Gymnadenia odoratissimadehteči kukovičnik7
Gymnocarpium dryopterishrastovka1
Gymnocarpium robertianumapnenka1
Gypsophila repensplazeča sadrenka2
Hedera helixnavadni bršljan57
Helianthemum alpestre agg.skupina planinskega sončeca2
Helianthemum ovatumjajčasti popon4
Helianthus tuberosus agg.skupina laške repe18
Helianthus tuberosuslaška repa36
Helleborus dumetorumhostni teloh5
Helleborus nigerčrni teloh26
Hemerocallis fulvarumenorjava maslenica7
Hemerocallis lilioasphodelusrumena maslenica40
Hepatica nobilisnavadni jetrnik16
Heracleum sphondyliumnavadni dežen1
Herminium monorchisgomoljasti grban3
Hesperis candidabela nočnica1
Hesperis matronalisvrtna nočnica1
Hieracium aurantiacumoranžna škržolica4
Hieracium bauhiniiBauhinova škržolica2
Hieracium bifidumrazcepljena škržolica2
Boletusgobani29
Boletus edulisjesenski goban13
Hieracium glaucumsinja škržolica1
Amanitamušnice, lupinarji5
Hieracium hoppeanumHoppejeva škržolica7
Amanita phalloideszelena mušnica1
Hieracium piloselladolgodlakava škržolica9
Hieracium porrifoliumporovolistna škržolica2
Hieracium villosumkosmata škržolica2
Hierochloë australisšmarna trava8
Hippocrepis comosanavadna podkvica4
Hippophae rhamnoidesnavadni rakitovec3
Hippuris vulgarisnavadna smrečica14
Holcus lanatusvolnata medena trava9
Homogyne alpinaalpski planinšček2
Horminum pyrenaicumpirenejska zmajevka1
Hottonia palustrisvodna grebenika101
Humulus lupulusnavadni hmelj16
Huperzia selagobrezklaso lisičje1
Hydrocharis morsus-ranaežabji šejek40
Hydrocotyle vulgarisnavadni vodni popnjak2
Hypericum hirsutumdlakava krčnica5
Hypericum humifusumpolegla krčnica3
Hypericum maculatum agg.skupina pegaste krčnice1
Hypericum montanumgorska krčnica1
Hypericum perforatumšentjanževka7
Hypochoeris maculatapegasti svinjak2
Hypochoeris radicatanavadni svinjak2
Ilex aquifoliumnavadna bodika18
Impatiens balfouriibalfourova nedotika7
Impatiens glanduliferažlezava nedotika421
Impatiens noli-tangerenavadna nedotika17
Impatiens parvifloradrobnocvetna nedotika16
Inula conyzanavadni oman4
Inula heleniumveliki oman1
Inula hirtasrhkodlakavi oman6
Inula salicinavrbovolistni oman3
Iris gramineatravnolistna perunika22
Iris pseudacorusvodna perunika71
Iris sibiricasibirska perunika84
Jasione montanagorski ovčin5
Jovibarba arenariapeščeni netreskovec1
Juglans nigračrni oreh9
Juglans regianavadni oreh24
Juncus articulatusbleščečeplodno ločje8
Juncus bufoniusžabje ločje3
Juncus compressusstisnjeno ločje7
Juncus conglomeratusklobčasto ločje3
Juncus effususnavadno ločje10
Juncus inflexussivozeleno ločje5
Juncus jacquiniijacquinovo ločje2
Juncus tenuisnežno ločje1
Cybister lateralimarginalis2
Juniperus communisnavadni brin6
Juniperus oxycedrusrdečeplodni brin1
Knautia arvensisnjivsko grabljišče4
Knautia illyricailirsko grabljišče2
Knautia drymeiaogrsko grabljišče4
Knautia drymeia subsp. drymeia1
Koeleria pyramidatanavadna smiljica2
Laburnum alpinumalpski nagnoj2
Lactuca perennistrpežna ločika3
Lactuca serriolapripotna ločika1
Lamium albumbela mrtva kopriva1
Lamium maculatumlisasta mrtva kopriva8
Lamium orvalavelecvetna mrtva kopriva6
Lapsana communisnavadni kolenček1
Larix deciduanavadni macesen41
Laserpitium latifoliumširokolistni jelenovec2
Lathraea squamarianavadni lusnec17
Lathyrus latifoliusširokolistni grahor7
Lathyrus linifoliusgorski grahor4
Lathyrus nigerčrni grahor6
Lathyrus pratensistravniški grahor1
Lathyrus sylvestrisgozdni grahor2
Lathyrus tuberosusgomoljasti grahor2
Lathyrus vernusspomladanski grahor5
Laurus nobilisnavadni lovor5
Leersia oryzoidesnavadna rižolica5
Legousia speculum-venerisnavadno njivno zrcalce4
Lembotropis nigricansnavadna kozja detelja6
Lemna gibbagrbasta vodna leča18
Lemna minormala vodna leča23
Lemna trisulcatrožilnata vodna leča19
Leontodon crispuskodrastolistni jajčar2
Leontodon incanussivi jajčar1
Leontopodium alpinumplanika15
Lepidium virginicumvirginijska draguša3
Leucanthemum ircutianumnavadna ivanjščica2
Leucojum aestivumpoletni veliki zvonček62
Leucojum vernumpomladanski veliki zvonček49
Ligustrum vulgarenavadna kalina10
Lilium bulbiferumbrstična lilija30
Limodorum abortivumnavadna splavka9
Linaria alpinaalpska madronščica5
Linaria vulgarisnavadna madronščica9
Lindernia procumbenspolegla lindernija8
Linum catharticumpredivec6
Linum flavum agg.skupina rumenega lanu2
Linum flavumrumeni lan2
Linum tenuifoliumdrobnolistni lan1
Linum usitatissimumnavadni lan1
Linum viscosumlepljivi lan7
Liparis loeseliiloeselijeva grezovka14
Listera cordatasrčastolistni muhovnik1
Listera ovatajajčastolistni muhovnik31
Lithospermum officinalenavadni železnik1
Lloydia serotinalojdija5
Lolium multiflorumlaška ljuljka4
Lolium perennetrpežna ljuljka3
Lonicera alpigenaplaninsko kosteničevje2
Lonicera caprifoliumkovačnik15
Lonicera xylosteumpuhastolistno kosteničevje12
Loranthus europaeusnavadno ohmelje5
Lotus corniculatusnavadna nokota6
Ludwigia palustrismočvirska ludvigija4
Lunaria annuaenoletna srebrenka3
Lunaria redivivatrpežna srebrenka6
Lupinus polyphyllusmnogolistni volčji bob1
Luzula campestris agg.skupina poljske bekice2
Luzula campestrispoljska bekica2
Luzula luzuloidesbelkasta bekica5
Luzula pilosadlakava bekica2
Lychnis flos-cuculikukavičja lučca30
Lychnis viscarianavadna lučca2
Lycopodium annotinumbrinolistni lisičjak7
Lycopodium clavatumkijasti lisičjak2
Lycopus europaeusnavadni regelj1
Lysimachia nemorumpodlesna pijavčnica4
Lysimachia nummulariaokroglolistna pijavčnica13
Lysimachia punctatapikasta pijavčnica9
Lysimachia vulgarisnavadna pijavčnica13
Lythrum salicarianavadna krvenka15
Maianthemum bifoliumdvolistna senčnica5
Malva neglectanavadni slezenovec1
Malva sylvestrisgozdni slezenovec2
Marsilea quadrifoliaštiriperesna marzilka7
Matteuccia struthiopterisnavadna peruša43
Medicago lupulinahmeljna meteljka3
Medicago sativalucerna1
Melampyrum arvensepoljski črnilec4
Melampyrum cristatumčešljasti črnilec1
Melampyrum nemorosumpodlesni črnilec12
Melampyrum pratensenavadni črnilec1
Melica ciliatavejicata kraslika1
Melica nutans agg.skupina previsne kraslike1
Melica pictapisana kraslika1
Melica unifloraenocvetna kraslika2
Melilotus albusbela medena detelja2
Melilotus officinalisnavadna medena detelja2
Melittis melissophyllumnavadna medenika16
Mentha aquaticavodna meta6
Mentha arvensisnjivska meta1
Mentha longifoliadolgolistna meta3
Menyanthes trifoliatanavadni mrzličnik41
Mercurialis ovatajajčastolistni golšec2
Mercurialis perennistrpežni golšec7
Mespilus germanicanavadna nešplja3
Minuartia sedoideshomulična črvinka1
Moehringia muscosamahovna popkoresa3
Moehringia trinerviatrižilna popkoresa2
Moenchia manticapeteroštevna prženka8
Molinia arundinaceatrstikasta stožka1
Molinia caeruleamodra stožka28
Moneses unifloranavadna enocvetka2
Monotropa hypopitys agg.skupina dlakavega samovratca1
Monotropa hypophegeagoli samovratec1
Morus albabela murva1
Morus nigračrna murva4
Muscari botryoidesjagodasta hrušica5
Muscari comosumčopasta hrušica15
Mycelis muralisnavadni zajčji lapuh3
Myosotis arvensisnjivska spominčica4
Myosotis scorpioidesmočvirska spominčica3
Myosotis ramosissimarazrasla spominčica1
Myosotis alpestrisplaninska spominčica2
Myosotis sparsifloraredkocvetna spominčica6
Myosoton aquaticumnavadna mokrica4
Myricaria germanicanemški strojevec17
Myriophyllum spicatumklasasti rmanec27
Myriophyllum verticillatumvretenčasti rmanec18
Najas marinavelika podvodnica3
Najas minormala podvodnica5
Narcissus poeticusbeli narcis29
Nardus strictavolk29
Nasturtium officinalenavadna vodna kreša10
Neottia nidus-avisrjava gnezdovnica16
Nigella damascenavzhodna črnika1
Nuphar lutearumeni blatnik164
Nymphaea albabeli lokvanj25
Nymphoides peltataščitolistna močvirka4
Oenanthe aquaticavodni sovec34
Chamaecyparispacipresa1
Thujaklek, tuja1
Oenothera biennisdvoletni svetlin4
Omphalodes scorpioidesdrobnocvetna torilnica11
Omphalodes vernaspomladanska torilnica10
Onobrychis viciifolia agg.skupina navadne turške detelje1
Onobrychis arenariapeščena turška detelja1
Onobrychis viciifolianavadna turška detelja5
Ononis arvensisnjivski gladež1
Ononis spinosanavadni gladež5
Ophioglossum vulgatumnavadni kačji jezik4
Ophrys apiferačebeljeliko mačje uho21
Ophrys fuscarjavo mačje uho1
Ophrys holosericeačmrljeliko mačje uho54
Ophrys insectiferamuholiko mačje uho24
Ophrys sphegodesosjeliko mačje uho66
Orchis coriophorasteničja kukavica3
Orchis laxiflora agg.skupina rahlocvetne kukavice1
Orchis masculastasita kukavica6
Orchis militarisčeladasta kukavica57
Orchis morionavadna kukavica46
Orchis pallensbleda kukavica5
Orchis purpureaškrlatnordeča kukavica24
Orchis simiaopičja kukavica2
Orchis tridentatatrizoba kukavica65
Orchis ustulatapikastocvetna kukavica28
Origanum vulgarenavadna dobra misel8
Orlaya grandifloravelecvetna vehrica2
Ornithogalum sphaerocarpumobloplodno ptičje mleko7
Ornithogalum umbellatum agg.skupina kobulastega ptičjega mleka7
Hypsugo saviiSavijev netopir13
Ornithogalum kochiiKochovo ptičje mleko4
Ornithogalum umbellatumkobulasto ptičje mleko2
Orobanche caryophyllaceanavadni pojalnik2
Orobanche gracilisnežni pojalnik6
Orobanche hederaebršljanov pojalnik1
Orobanche lutearumeni pojalnik2
Orobanche minormali pojalnik1
Oxalis acetosellanavadna zajčja deteljica7
Oxalis fontanatoga zajčja deteljica3
Oxycoccus palustrisdlakava mahovnica6
Paeonia officinalisnavadna potonika18
Panicum capillarelasasto proso2
Panicum dichotomiflorumgolo proso2
Papaver rhoeaspoljski mak25
Parietaria officinalisnavadna krišina1
Paris quadrifoliavolčja jagoda21
Parnassia palustrismočvirna samoperka29
Parthenocissus quinquefolia agg.skupina navadne vinike62
Parthenocissus insertapeterolistna vinika2
Parthenocissus quinquefolianavadna vinika17
Pastinaca sativanavadni rebrinec2
Paulownia tomentosapavlovnija18
Pedicularis palustrismočvirski ušivec2
Pedicularis rostratocapitataglavičasti ušivec1
Pedicularis verticillatavretenčasti ušivec4
Peltaria alliaceaploščevica2
Petasites albusbeli repuh7
Petasites hybridusnavadni repuh17
Petrocallis pyrenaicapirenejski kamnokras3
Petrorhagia saxifraganavadna haljica6
Peucedanum cervariajelenov silj2
Peucedanum oreoselinumgorski silj3
Peucedanum palustremočvirski silj2
Peucedanum verticillareorjaški silj14
Phacelia tanacetifoliavratičnata facelija3
Phalaris arundinaceapisana čužka21
Phleum hirsutumdlakavi mačji rep8
Phleum paniculatumlatasti mačji rep1
Phleum pratensetravniški mačji rep2
Phragmites australisnavadni trst137
Phyllitis scolopendriumjelenov jezik18
Physalis alkekenginavadno volčje jabolko10
Physocarpus opulifoliuskalinolistni pokalec17
Phyteuma orbiculareglavičasti repuš6
Phyteuma ovatumjajčasti repuš10
Phyteuma spicatumklasasti repuš1
Phyteuma spicatum subsp. coeruleum3
Phyteuma spicatum subsp. spicatumklasasti repuš2
Phytolacca americananavadna barvilnica63
Picea abiesnavadna smreka22
Picris echioidessrhkolistna skrka1
Pimpinella saxifraganavadni bedrenec3
Pinguicula alpinaalpska mastnica13
Pinguicula vulgarisnavadna mastnica14
Pinus mugorušje20
Pinus nigračrni bor16
Pinus sylvestrisrdeči bor21
Pisum sativumnavadni grah2
Plantago argenteasrebrnodlakavi trpotec1
Plantago lanceolataozkolistni trpotec6
Plantago mediasrednji trpotec11
Platanthera bifoliadvolistni vimenjak32
Platanthera chloranthazelenkasti vimenjak14
Poa bulbosagomoljasta latovka4
Poa compressadvorezna latovka2
Poa trivialisnavadna latovka2
Polygala amaragrenka grebenuša3
Polygala chamaebuxusžanjevec5
Polygala comosačopasta grebenuša8
Polygala nicaeensisfrancoska grebenuša1
Polygala vulgarisnavadna grebenuša1
Polygonatum multiflorummnogocvetni salomonov pečat13
Polygonatum odoratumdišeči salomonov pečat6
Polygonatum verticillatumvretenčasti salomonov pečat1
Polygonum amphibiumvodna dresen14
Polygonum bistortakačja dresen12
Polygonum hydropiperpoprasta dresen1
Polygonum lapathifoliumščavjelistna dresen5
Polygonum minusmala dresen1
Polygonum mitemila dresen4
Polygonum orientalevzhodna dresen2
Polygonum persicariabreskova dresen4
Polygonum viviparumživorodna dresen5
Polypodium vulgarenavadna sladka koreninica7
Polystichum aculeatumbodeča podlesnica3
Polystichum brauniibraunova podlesnica5
Polystichum lonchitiskopjasta podlesnica3
Populus albabeli topol22
Populus nigračrni topol10
Populus tremulatrepetlika5
Potamogeton compressusstisnjeni dristavec1
Potamogeton crispuskodravi dristavec35
Potamogeton filiformisnitastolistni dristavec1
Potamogeton lucensbleščeči dristavec13
Potamogeton natansplavajoči dristavec52
Potamogeton pectinatusčešljasti dristavec2
Potamogeton perfoliatuspreraslolistni dristavec7
Potamogeton berchtoldiiberchtoldov dristavec1
Potamogeton trichoideslasasti dristavec10
Potentilla albabeli petoprstnik7
Potentilla anserinagosji petoprstnik2
Potentilla caulescenspredalpski petoprstnik2
Potentilla clusianaclusijev petoprstnik1
Potentilla erectasrčna moč5
Potentilla heptaphylla agg.skupina sedmerolistnega petoprstnika2
Potentilla heptaphyllasedmerolistni petoprstnik1
Potentilla micrantha agg.skupina drobnocvetnega petoprstnika1
Potentilla micranthadrobnocvetni petoprstnik1
Potentilla rectapokončni petoprstnik2
Potentilla reptansplazeči petoprstnik4
Potentilla rupestrisskalni petoprstnik9
Potentilla sterilisjalovi petoprstnik3
Potentilla supinapolegli petoprstnik1
Potentilla arenariapeščeni petoprstnik1
Potentilla pusillapritlični petoprstnik1
Prenanthes purpureaškrlatnordeča zajčica1
Primula auriculaavrikelj18
Primula elatiorvisoki jeglič3
Primula farinosamoknati jeglič4
Primula minimanajmanjši jeglič5
Primula verispomladanski jeglič4
Primula vulgaristrobentica21
Prunella grandifloravelecvetna črnoglavka5
Prunella laciniatadeljenolistna črnoglavka5
Prunella vulgarisnavadna črnoglavka5
Prunus aviumčešnja11
Prunus cerasiferamirabolana1
Prunus mahalebrešeljika11
Prunus padusčremsa25
Prunus serotinapozna čremsa1
Prunus spinosa agg.skupina črnega trna30
Prunus spinosačrni trn206
Pseudorchis albidabelkaste ročice1
Pteridium aquilinumorlova praprot14
Pulicaria dysentericasrčastolistna bolhača1
Pulmonaria officinalisnavadni pljučnik16
Pulmonaria stiriacaštajerski pljučnik3
Pulsatilla alpina agg.skupina alpskega kosmatinca4
Pulsatilla albabeli kosmatinec3
Pulsatilla alpinaalpski kosmatinec2
Pulsatilla grandisvelikonočnica12
Pyrola minordrobnocvetna zelenka2
Pyrola rotundifoliaokroglolistna zelenka1
Pyrus pyrasterdrobnica10
Quercus cerriscer13
Quercus petraeagraden6
Quercus pubescenspuhasti hrast3
Quercus roburdob19
Ranunculus acrisripeča zlatica2
Ranunculus aquatilis agg.skupina navadne vodne zlatice11
Ranunculus aquatilisnavadna vodna zlatica1
Ranunculus arvensisnjivska zlatica2
Ranunculus auricomus agg.skupina zlatorumene zlatice1
Ranunculus bulbosusgomoljasta zlatica11
Ranunculus circinatusrazkrečenolistna vodna zlatica17
Ranunculus ficarialopatičasta zlatica19
Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer7
Ranunculus flammulažgoča zlatica2
Ranunculus fluitansplavajoča vodna zlatica1
Ranunculus hybridusizrodna zlatica2
Ranunculus lanuginosuskosmata zlatica1
Ranunculus linguavelika zlatica3
Ranunculus nemorosusgozdna zlatica2
Ranunculus repensplazeča zlatica1
Ranunculus sardoussrhkodlakava zlatica1
Ranunculus sceleratusopih13
Ranunculus thoraopojna zlatica4
Reseda lutearumeni katanec6
Reynoutria japonicajaponski dresnik14
Rhamnus fallaxkranjska kozja češnja4
Rhamnus catharticusčistilna kozja češnja7
Rhamnus pumilanizka kozja češnja1
Rhamnus saxatilisrazkrečena kozja češnja6
Rhinanthus freyniifreynov škrobotec1
Rhinanthus glacialisresasti škrobotec2
Rhinanthus minormali škrobotec5
Rhodiola roseanavadni rožni koren1
Rhododendron hirsutumdlakavi sleč17
Rhododendron luteumrumeni sleč5
Rhodothamnus chamaecistusnavadni slečnik9
Rhus typhinaoctovec17
Rhynchospora albabela kljunka2
Ribes alpinumalpsko grozdičje1
Ribes uva-crispakosmulja1
Robinia pseudacaciarobinija56
Rorippa amphibiaprava potočarka29
Rorippa palustrisnavadna potočarka8
Rorippa sylvestrisdivja potočarka4
Rosa arvensisnjivni šipek3
Rosa caninanavadni šipek2
Rosa gallicafrancoski šipek1
Rosa pendulinakimastoplodni šipek2
Rubus caesiussinjezelena robida1
Rubus fruticosus agg.skupina prave robide3
Rubus hirtussrhkostebelna robida2
Rubus idaeusmalinjak3
Rubus saxatilisskalna robida3
Rudbeckia hirtasrhkodlakava rudbekija5
Rudbeckia laciniatadeljenolistna rudbekija60
Rumex acetosanavadna kislica4
Rumex acetosellamala kislica2
Rumex crispuskodrastolistna kislica1
Rumex hydrolapathumkonjska kislica6
Rumex obtusifoliustopolistna kislica1
Rumex palustrismočvirska kislica2
Ruta graveolensvinska rutica2
Sagittaria latifoliaširokolistna streluša9
Sagittaria sagittifolianavadna streluša17
Salix albabela vrba33
Salix auritarakita2
Salix capreaiva5
Salix cinereapepelnatosiva vrba9
Salix eleagnossiva vrba2
Salix retusatopolistna vrba1
Nephrotoma crocata1
Salvia glutinosalepljiva kadulja2
Salvia officinalisžajbelj10
Salvia pratensistravniška kadulja18
Salvia verticillatavretenčasta kadulja4
Salvinia natansplavajoči plavček26
Sambucus ebulussmrdljivi bezeg20
Sambucus nigračrni bezeg29
Sambucus racemosadivji bezeg6
Sanguisorba minormala strašnica, zelena svitlica2
Sanguisorba officinaliszdravilna strašnica130
Sanicula europaeanavadni ženikelj3
Saponaria officinalisnavadna milnica3
Saxifraga aizoidesvednozeleni kamnokreč6
Saxifraga burserianaburserjev kamnokreč11
Saxifraga paniculatagrozdasti kamnokreč5
Saxifraga sedoideshomulični kamnokreč1
Saxifraga stellariszvezdasti kamnokreč3
Saxifraga tridactylitestriprsti kamnokreč3
Scabiosa columbarianavadni grintavec2
Scheuchzeria palustrismočvirska grezulja3
Schoenoplectus lacustris agg.skupina jezerskega bička10
Schoenoplectus lacustrisjezerski biček19
Schoenoplectus tabernaemontanisinjezeleni biček3
Schoenoplectus mucronatusostnati biček10
Schoenus nigricansčrnikasti sitovec7
Aeshna isocelesdeviški pastir17
Scirpus sylvaticusgozdni sitec16
Scopolia carniolicakranjska bunika16
Scorzonera austriacaavstrijski gadnjak1
Scrophularia caninapasja črnobina1
Scrophularia nodosanavadna črnobina4
Scrophularia vernalisspomladanska črnobina4
Scutellaria galericulatanavadna čeladnica2
Scutellaria hastifoliakopjastolistna čeladnica2
Sedum acreostra homulica9
Sedum albumbela homulica29
Sedum atratumčrnikasta homulica2
Sedum hispanicumšpanska homulica3
Sedum sexangularešesterokotna homulica10
Sedum spuriumneprava homulica1
Sedum maximumhermelika2
Selinum carvifolianavadna seljanka3
Sempervivum tectorumnavadni netresk12
Senecio aquaticusvodni grint5
Senecio fuchsiifuchsov grint1
Senecio ovirensisobirski grint1
Senecio vulgarisnavadni grint1
Setaria viridiszeleni muhvič1
Silene dioicardeči slizek7
Silene nutanskimasta lepnica6
Silene otiteslopatičastolistna lepnica2
Silene vulgarispokalica4
Sinapis arvensisnjivska gorjušica1
Sisymbrium officinalenavadni dihnik2
Sisyrinchium bermudianabermudski modri meček11
Smyrnium perfoliatumprerasla repušica1
Solanum dulcamaragrenkoslad8
Solanum nigrumpasje zelišče6
Gleditsiagledičevka1
Soldanella alpinanavadni alpski zvonček3
Soldanella minimanajmanjši alpski zvonček1
Solidago canadensiskanadska zlata rozga30
Solidago giganteaorjaška zlata rozga35
Solidago virgaureanavadna zlata rozga6
Sonchus asperhrapava škrbinka3
Sorbus arianavadni mokovec11
Sorbus aucupariajerebika13
Sorbus domesticaskorš10
Sorbus torminalisbrek12
Sorghum halepensedivji sirek1
Sparganium emersumenostavni ježek7
Spiranthes spiraliszavita škrbica15
Spirodela polyrhizanavadna žabja leča49
Stachys palustrismočvirnati čišljak1
Stachys recta agg.skupina pokončnega čišljaka1
Stachys rectapokončni čišljak6
Stachys sylvaticagozdni čišljak4
Staphylea pinnatanavadni kloček10
Stellaria gramineatravnata zvezdica9
Stellaria media agg.skupina navadne zvezdice1
Stellaria neglectaprezrta zvezdica10
Stipa eriocaulisperesasta bodalica14
Stratiotes aloidesvodna škarjica42
Succisa pratensistravniška izjevka32
Succisella inflexanavadni objed1
Symphytum officinalenavadni gabez3
Tamus communisnavadni bljušč6
Tanacetum corymbosumčešuljasti vratič5
Tanacetum vulgarenavadni vratič5
Taraxacum officinale agg.skupina navadnega regrata1
Taxus baccatatisa6
Telekia speciosanavadna ognjica9
Teucrium chamaedrysnavadni vrednik5
Teucrium montanumgorski vrednik7
Teucrium scorodoniažajbljasti vrednik3
Thalictrum aquilegiifoliumvetrovka6
Thalictrum minusmali talin1
Thelypteris palustrismočvirska krpača8
Thesium alpinumalpska lanika1
Thesium bavarumbavarska lanika2
Thesium linophyllonnavadna lanika1
Thlaspi perfoliatumprerasli mošnjak3
Thymus pulegioides agg.skupina Polajeve materine dušice2
Thymus pulegioidesPolajeva materina dušica2
Tilia cordatalipovec5
Tilia platyphylloslipa9
Tilia tomentosa3
Tofieldia calyculatanavadna žiljka7
Tragopogon pratensis1
Trapa natansvodni orešek49
Traunsteinera globosanavadna oblasta kukavica19
Trifolium alpestrepredalpska detelja5
Trifolium arvensenjivska detelja1
Trifolium campestrepoljska detelja6
Trifolium dubiummala detelja3
Trifolium fragiferumjagodasta detelja2
Trifolium hybridumhibridna detelja3
Trifolium incarnatuminkarnatka3
Trifolium mediumsrednja detelja6
Trifolium montanumgorska detelja17
Trifolium ochroleuconrumenkastobela detelja2
Trifolium pannonicumpanonska detelja3
Trifolium patensrazmaknjena detelja3
Trifolium pratensečrna detelja7
Trifolium repensplazeča detelja2
Trifolium rubensškrlatnordeča detelja6
Trinia glaucasinjezelena trinija2
Trisetum flavescensrumenkasti ovsenec4
Trollius europaeusnavadna pogačica12
Tussilago farfaranavadni lapuh19
Typha angustifoliaozkolistni rogoz3
Typha latifoliaširokolistni rogoz68
Typha laxmanniiLaxmannov rogoz2
Ulmus glabragoli brest1
Ulmus laevisdolgopecljati brest2
Ulmus minorpoljski brest3
Urtica dioicavelika kopriva13
Utricularia minormala mešinka2
Utricularia vulgaris agg.skupina navadne mešinke10
Utricularia australisjužna mešinka22
Vaccinium myrtillusborovnica11
Vaccinium uliginosumbarjanska kopišnica1
Vaccinium vitis-idaeabrusnica7
Valeriana dioicadvodomna špajka6
Valeriana officinalis agg.skupina zdravilne špajke4
Valeriana officinaliszdravilna špajka5
Valeriana tripteristripernata špajka3
Valerianella carinatagredljati motovilec2
Valerianella locustanavadni motovilec2
Valerianella rimosabrazdasti motovilec3
Veratrum albumbela čmerika13
Veratrum album subsp. album7
Veratrum album subsp. lobelianum2
Veratrum nigrumčrna čmerika5
Verbascum blattariagrozdasti lučnik5
Verbascum austriacumavstrijski lučnik6
Verbascum densiflorumvelecvetni lučnik1
Verbascum phlomoidesnavadni lučnik1
Verbascum phoeniceumvijolični lučnik6
Verbena officinalisnavadni sporiš3
Veronica anagallis-aquaticavodni jetičnik9
Veronica aphyllabrezlistni jetičnik2
Veronica arvensispoljski jetičnik7
Veronica jacquiniiJacquinov jetičnik7
Veronica teucriumveliki jetičnik2
Veronica beccabungastudenčni jetičnik7
Veronica chamaedrysVrednikov jetičnik2
Veronica fruticulosagrmičasti jetičnik3
Veronica hederifoliabršljanastolistni jetičnik2
Veronica sublobataplitvokrpi jetičnik20
Veronica officinaliszdravilni jetičnik6
Veronica persicaperzijski jetičnik5
Veronica scutellatamočvirski jetičnik8
Veronica serpyllifoliatimijanov jetičnik7
Veronica urticifoliakoprivolistni jetičnik1
Viburnum lantanadobrovita12
Viburnum opulusbrogovita48
Vicia craccaptičja grašica2
Vicia tenuifoliadrobnolistna grašica2
Vicia grandifloravelecvetna grašica7
Vicia hirsutadlakava grašica4
Vicia lathyroidesgrahorasta grašica2
Vicia oroboidesširokolistna grašica2
Vicia sativa agg.skupina navadne grašice4
Vicia angustifoliaozkolistna grašica7
Vicia sativa subsp. cordata1
Vicia sativanavadna grašica3
Vicia sepiumobplotna grašica3
Vicia sylvaticagozdna grašica2
Vicia tetraspermaštirisemenska grašica3
Vinca majorveliki zimzelen1
Vinca minornavadni zimzelen18
Vincetoxicum hirundinarianavadni kokoševec13
Viola albabela vijolica1
Viola bifloradvocvetna vijolica3
Viola caninapasja vijolica2
Viola hirtasrhkodlakava vijolica2
Viola odoratadišeča vijolica1
Viola arvensisnjivska vijolica11
Viola uliginosabarska vijolica2
Viscum album agg.skupina bele omele2
Viscum albumbela omela13
Woodsia ilvensisdlakava vudsovka2
Zannichellia palustrismočvirska vodopivka3
Cerastium tomentosumpolstena smiljka2
Helianthus annuusnavadna sončnica2
Phytolacca acinosakrhljasta barvilnica2
Aconitum napellus subsp. napellus4
Allium schoenoprasum subsp. alpinum4
Prunus persicabreskev4
Ichneumonoideanajezdniki2
Asarum europaeum subsp. caucasicum1
Avena sativanavadni oves3
Molobratia teutonus1
Pseudofumaria albabledorumeni koreničnik5
Placobdella costata4
Cucumis sativusnavadna kumara1
Cucurbita peponavadna buča2
Vipera amodytes x V. berus8
Malus domesticajablana8
Melampyrum pratense subsp. pratense1
Pinus strobusgladki bor (zeleni bor)7
Pistia stratiotesnavadna vodna solata50
Pyrus communishruška1
Cameraria ohridellakostanjev zavitkar, kostanjev listni zavrtač2
Scilla bifoliadvolistna morska čebulica13
Silene latifoliabeli slizek2
Solanum tuberosumkrompir3
Spiraea japonicajaponska medvejka6
Tragopogon pratensistravniška kozja brada12
Cannabis sativa subsp. sativa2
Nigritella rhellicaničrna murka9
Taraxacum officinalenavadni regrat9
Cardamine pratensis6
Dactylorhiza maculata subsp. fuchsiifuchsova prstasta kukavica38
Diphasiastrum complanatumsploščeni dvorednik4
Galeobdolon montanumgorska rumenka9
Myosotis scorpioides agg.skupina močvirske spominčice2
Salix alba agg.skupina bele vrbe2
Elymus caninusnavadni bored1
Phytoliriomyza melampyga1
Allium scorodoprasum subsp. rotundum3
Allium scorodoprasum subsp. scorodoprasumdivji luk2
Pacifastacus leniusculussignalni rak112
Cyprinus carpio (luskinar)3
Deschampsia flexuosavijugasta masnica2
Helictotrichon pubescenspuhasta ovsika11
Ferula galbanifera1
Rana (Pelophylax)zelene žabe7
Nemophora degeerellaDegerjev dolgotipalkar2
Calamintha menthifolianavadni čober2
Cardamine bulbiferabrstična konopnica12
Cardamine enneaphyllosdeveterolistna konopnica7
Cardamine pentaphyllospeterolistna konopnica4
Carex acutaostri šaš3
Ceramica pisi1
Carex ovaliszajčji šaš6
Carlina vulgaris subsp. vulgaris2
Centaurea rhenanarenski glavinec2
Cerastium strictumtoga smiljka1
Chamaenerion angustifoliumozkolistno ciprje2
Chamerion dodonaeimočvirsko ciprje6
Chamomilla recutitaprava kamilica3
Chamomilla suaveolensvonjava kamilica1
Crocus vernus subsp. albiflorusbeli žafran10
Panorpa communis2
Elytrigia repensplazeča pirnica3
Erica carneaspomladanska resa9
Erigeron glabratusmnogolična suholetnica1
Euphorbia epithymoidesmnogobarvni mleček6
Fallopia japonicajaponski dresnik70
Fallopia sachalinensissahalinski dresnik2
Filaginella uliginosamočevna molova roža6
Gagea arvensisdlakava pasja čebulica3
Galeobdolon argentatumsrebrna rumenka3
Panorpa germanicanemška škorpijonka1
Panorpa cognata1
Matricaria perforatanedišeča trirobka1
Helianthemum nummularium subsp. obscurumjajčasto sončece, jajčasti popon1
Holoschoenus vulgarisnavadno bičevje1
Anisus vorticulusdrobni svitek1
Rhysodes sulcatusbrazdar1
Mannia triandra1
Libanotis sibiricanavadna zdravilka2
Silene latifolia subsp. albabeli slizek1
Ctenophora5
Microrrhinum minusmala zijalka2
Molinia caerulea subsp. arundinaceatrstikasta stožka5
Muscari neglectumgrozdasta hrušica3
Myosotis palustrismočvirska spominčica2
Narcissus poeticus subsp. radiiflorusgorski narcis10
Omalotheca sylvaticagozdne mačje tačke2
Orchis signiferazvezdnata kukavica11
Orchis speciosa1
Catoptria pinella1
Phegopteris connectilisnavadna bukovčica3
Myotis blythii oxygnathusostrouhi netopir18
Potamogeton fluitans1
Pulmonaria mollissimamehkodlakavi pljučnik6
Pulsatilla nigricansnavadni kosmatinec20
Oedemera croceicollis1
Ruta divaricatarazkrečena rutica5
Sanguisorba muricatanagrbančenoplodna strašnica1
Cleonis pigra1
Senecio ovatusfuchsov grint3
Tephroseris integrifoliatravniška sivica2